DM i Skolevolley

DM i Skolevolleyball for 9. klasser.

Der afvikles indledende stævner i Dansk Skoleidræts lokale kredsforeninger, se kredsenes hjemmesider for datoer. Herefter samles vinderne til det store landsdækkende finalestævne. 

DM i Skolevolleyball 2019 bliver afviklet 17.-19. marts 2020.

Deltagere
Skole DM er kun for elever, for hvilke disciplinen ikke indgår som et væsentligt omdrejningspunkt i skolehverdagen. For at der er tale om et væsentligt omdrejningspunkt, er der fastsat en grænse på 20 timer på et skoleår.
Elever der deltager på valghold eller idrætslinjer i disciplinen i mere end 20 timers undervisning på årsplan, kan således ikke deltage ved DM. Disse henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer.
Der dispenseres ikke for denne regel, men skolen kan naturligvis stille med hold til DM med skolens øvrige elever.

Betingelser for holdsammensætningen
Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Såfremt der er færre end 3 klasser på årgangen, kan holdet suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever). Eleverne må kun deltage på ét hold. 

I forbindelse med tilmelding til Skole DM påhviler det kredsene, at de nævnte betingelser er overholdt ved kredsstævnet.

Hvorfor deltage i stævner under Dansk Skoleidræt?
Volleyball i skolen er velegnet til at arbejde med en række kompetence, færdigheds- og vidensområder for faget idræt efter 9. klassetrin, se hvorfor og hent inspiration her.

Lokale kvalifikationsstævner

 1. 25.
  nov.
  Volleyball - Stævne for 9. klasse.
  Aabenraa eller andet..
  9. klasse
 2. 26.
  nov.
  9. klasse
  Boldspil
 3. 10.
  dec.
  6. klasse
  7. klasse
  8. klasse
  9. klasse
  Boldspil
 4. 04.
  jan.
  9. klasse
  Boldspil
 5. 14.
  jan.
  Skolernes volleyballstævne, Ubberud, 6.-9. kl.
  Ubberud Kultur og Bevægelseshus
  6. klasse
  7. klasse
  8. klasse
  9. klasse
  Boldspil

Flere turneringer