Inspiration til idrætsundervisningen

Volleyball i skolen er velegnet til at arbejde med en række kompetence, færdigheds- og vidensområder for faget idræt - se mere nedenfor.

Find desuden inspiration til idrætsundervisningen her:

Forenklede Fælles Mål:

Boldbasis og boldspil: Tager sit udgangspunkt i beherskelse af tekniske og taktiske elementer i boldspil samt kan udvikle boldspil.

Mulige læringsmål:

Idrætskultur og relationer:  samarbejde og ansvar fokuserer på elevernes samarbejdsmetoder og konstruktive samarbejdsrelationer i idrætsaktiviteter. Normer og værdier tager afsæt i elevernes vurdering af normer, værdier og etik i idrætskultur.

Krop, træning og trivsel: er centreret omkring elevernes vurdering af idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel samt elevernes viden om træningsprogrammer og formidlingen af disse.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår forståelse for centrale aspekter af boldspil og boldaktiviteter, og at de kan udvikle og justere aktiviteter.

Eleverne skal arbejde med anvendelse af faglige termer, og de skal kunne tage ansvar i spilsituationer både som deltager og fx i en dommerfunktion.

Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer herunder, træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering. (Læseplanen 8.-9. kl.)

Hvorfor deltage i stævner under Dansk Skoleidræt?
Der kan i idræt arbejdes ud fra forskellige perspektiver. Alle perspektiver skal tilgodeses i det samlede undervisningsforløb. 
Konkurrence består i en kamp, et stævne eller at man konkurrerer med sig selv eller mod andre. Konkurrence kan være at stræbe efter noget. Eleverne får oplevelsen af at yde sit bedste. Det kan være en opvisning i gymnastik og dans, en ny rekord i svømmebassinet eller en sejr i en boldspilsturnering. Det at deltage i idrætsaktiviteter kræver evnen til at indgå i fællesskaber, hvilket der skal arbejdes med på alle klassetrin. (fra vejledningen for faget idræt)

Den Røde Tråd:

Volleyball er en god måde at arbejde med beherskelse af tekniske og taktiske elementer i boldspil. Volleyball kan fint indgå i skolens røde tråd for idrætsundervisningen - læs mere om det her.