Sådan kommer I til volleyballstævne

Praktisk info

  • Lokale stævner afholdes i kredsforeningen. I alle kredse gennemføres indledende og afsluttende kredsstævner senest d. 6. februar 2020.

  • Kredsforeningen sender indberetning om kredsvindere og antal deltagende hold til Dansk Skoleidræts stævnekoordinator senest d. 7. februar 2020.

  • Kredsvinderne inviteres til at deltage i DM stævnet, der afvikles d. 17.-19. marts 2020.

  • For deltagelse i DM-stævnet vil der blive opkrævet et stævnegebyr pr. deltager på 325 kr. excl. moms. Derudover er der egenbetaling for transporten til stævnet.