Forside/Aktivitetsdatabase/Dominostafet med navneord

Aktivitet

Dominostafet med navneord

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse Læring gennem kroppen

Klassetrin

2. – 3.

Tid

10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Klassen inddeles i grupper med ca. 4 elever i hver. Til hver gruppe printes et sæt ordkort, som fordeles i den ene ende af klassen, gangen, eller hvor man nu laver den faglige øvelse. 

 

Den forreste i gruppen løber op og trækker et ord, det kan fx være ”lys”. Nu skiftes man til at løbe op og vende et navneord, som kan danne et meningsfuldt sammensat navneord med ”lys”. Det kan fx være, at eleven finder ”billede” og løber tilbage, og så kan gruppen sætte det sammen til lysbillede, og dermed har de et stik. Hvis eleven fx trækker ”løve”, så skal eleven lægge ordet tilbage, da der ikke er noget, der hedder løvelys eller lysløve. Sådan bliver de ved, indtil de finder et meningsfuldt og korrekt sammensat navneord. Hvis eleven er i tvivl, om der kan dannes et ord, løber denne tilbage til sin gruppe og spørger dem.  

 

Når man har et stik, løber den forreste op og finder et nyt navneord, som man skal lede efter et godt match til, og sådan bliver grupperne ved, indtil der ikke er flere ordkort. Til sidst læser grupperne deres sammensatte navneord op for hinanden.  

 

I skal i klassen blive enige om brugen af bindebogstaver (fx s eller e), inden aktiviteten igangsættes. 

 

Vær som lærer opmærksom på, om eleverne samler ord, som er korrekt sammensat. 

 

Materialer: Ordkort 

 

 

 

Søgning