Forside/Aktivitetsdatabase/Forløb om sundhed: Følelser og selvværd

Aktivitet

Forløb om sundhed: Følelser og selvværd

Aktivitetsinformation

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Primær formål og fokus

Sundhed Trivsel

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Inden dette forløb anbefales det at have gennemført Introforløb om sundhed, hvor elevernes forståelse af og viden om sundhed bliver sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf. Sundhedsstjernen. De ved også, at sundhed handler om mange ting, og at de selv er med til at definere, hvad der er sundt for dem.

 

Eleverne kan derudover have arbejdet med forløbene Leg, bevægelse og motion, Venner og fællesskaber samt Mad og måltider. Forhåbentlig begynder eleverne at få en forståelse af, at sundhed handler om mange aspekter af livet.

 

Formål med dette forløb:

Overordnet skal forløbet ses som en del af helheden med de andre forløb. Det betyder, at eleverne skal opleve, hvordan følelser og selvværd har indflydelse på deres sundhed.

Målet med forløbet er, at eleverne bliver mere bevidste om, kan kommunikere om og handle på deres følelser. Derudover at eleverne kan styrke eget og deres klassekammeraters selvværd ved at fokusere på gode egenskaber.

 

Undervisningsforløb:

 

0.-1-klasse: https://skoleidraet.dk/media/6347749/0-1-klasse_-foelelser-og-selvvaerd-udg-2.pdf

 

2.-3.klasse: https://skoleidraet.dk/media/6347763/foelelser-og-selvvaerd-2-3-kl-samlet.pdf

 

4.-5.klasse: https://skoleidraet.dk/media/6347751/foelelser-og-selvvaerd-4-5-kl-samlet.pdf

 

6.-7.klasse: https://skoleidraet.dk/media/6347752/foelelser-og-selvvaerd-6-7-kl-samlet.pdf

 

8.-9.klasse: https://skoleidraet.dk/media/6347753/foelelser-og-selvvaerd-8-9-kl-samlet.pdf

 

 

Lærervejledning: https://skoleidraet.dk/wp-content/uploads/2024/06/laerervejledning-5_foelelser-og-selvvaerd_1.pdf

Søgning