Forside/Aktivitetsdatabase/Fortæl, hvem jeg er

Aktivitet

Fortæl, hvem jeg er

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Matematik

Primær formål og fokus

Diskussion og vurdering Forståelse og anvendelse Læring gennem kroppen Repetition og evaluering

Klassetrin

2. – 3. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Underviseren deler kort og klemmer ud, og eleverne hjælper hinanden med at sætte kortene fast på ryggen med klemmerne. Eleverne må ikke kende deres egne kort.

 

Hvis der arbejdes med et selvvalgt emne, skriver eleverne hver især et begreb på et kort og sætter det på en klassekammerats ryg.

 

Der udpeges tre områder i klassen:

  1. Et mingle-område, hvor man mødes og fortæller/mimer hinanden om begreberne på makkers ryg. Her skal der være god plads til bevægelse.
  2. Et område ved en tavle, hvor man sætter post-its med selve begrebet samt en beskrivelse op.
  3. Et område ved en anden tavle, hvor man skriver eller sætter post-its op, hvor begrebet er anvendt i en sætning eller et regneeksempel.

Underviseren sætter øvelsen i gang og er ved tavlen til at guide. Underviseren deler nye kort ud, når et par er færdigt med at forklare/mime og gætte. Her har man som underviser mulighed for at differentiere, så eleverne får begreber, der passer til deres niveau.

 

Eleverne mødes i par og skal forklare/mime hinanden om det, den anden har på ryggen. Eleverne skal gætte, hvilket begreb de selv har på ryggen, ud fra den andens forklaring/bevægelser. Man kan lave regler for, hvordan og hvor meget, der må spørges ind.

 

Når begge har gættet begreberne, laves der to post-its pr. begreb. Én, der består af begrebet og en kort forklaring (skriftligt eller illustreret), og én, hvor der er et eksempel på begrebet anvendt. Parret hjælper hinanden og sætter post-its op på de to tavler.

 

Når parret er færdig, får begge et nyt begreb på ryggen og myldrer rundt midt i lokalet blandt andre, der er klar til at få en ny makker. Måden, man finder en ny makker på er, ved at give signal om, at man er klar til at få en ny makker. Signalet kan være forskellige bevægelser, fx sprællemand, armstrækkere, squats, møllesving osv. Makkeren kommer og spejler bevægelsen fem gange, og så må man begynde at spørge/gætte. 

 

Husk at få eleverne til at fokusere på at lave bevægelserne tydeligt og energisk, indtil en ny makker er fundet. 

 

Materialer

Multikort eller selvproducerede kort med de begreber, man ønsker at arbejde med. Man kan evt. også få eleverne til at producere kortene.
Klemmer, væg/tavle/whiteboard og post-its til at skrive på.

Søgning