Forside/Aktivitetsdatabase/Gang i skelettet

Aktivitet

Gang i skelettet

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Natur/teknologi

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5.

Tid

20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Introducer eleverne til skelettet og vis, hvordan forskellige bevægelser involverer knogler og muskler. Fortæl om de forskellige led. Du kan lade dig inspirere af teksten i pdf’en.

Forslag til øvelser:

Ledtyper
Undersøg hele kroppen og find ud af, hvor du har forskellige led (hængsel/kugle). Lav øvelsen sammen to og to, og brug eventuelt arbejdsark (figur med kroppen og felter til at skrive leddets art ned på).

Fleksibilitet
Undersøg hvor store vinkler, du kan lave med kroppen. Del eleverne op i grupper og lad dem bruge de store vinkelmålere.

Statue
Underviseren viser, hvordan han/hun bøjer forskellige led på en elev og dermed laver en statue. Derefter skal eleverne forme en statue to og to, ud fra lærerens visning. Eksempel
− Bøj tre hængselled og et kugleled.
− Stræk to hængselled, stræk et og bøj to kugleled.
− Find selv på flere.
Denne øvelse kan udvides til, at man trykker på statuen, så den bliver “levende” (bevæger sig). Statuerne bevæger sig kun i de led, der i forvejen er blevet bøjet/strukket.

Øvelsesanalyse
Underviseren nævner nogle bevægelser, som eleverne skal prøve at lave, og derefter skal de fortælle, hvilke led (og måske muskler), de brugte. Det kan både være sportsbevægelser som løbe, hoppe, svømme og hverdagsbevægelser som at børste tænder, åbne en dør, røre i en gryde m.v.

Skeletdans
Underviseren er dukkefører, og eleverne er marionetdukker. Fortæl om de usynlige snore, der sidder i marionetdukkerne, og som dukkeføreren har kontrol over. Underviseren fortæller og viser, hvilken kropsdel/snor han/hun trækker i, og eleverne skal starte bevægelsen med den kropsdel. Dette kan både foregå på stedet eller som bevægelser i rummet. Hvis der bliver sagt albue, er det albuen, som starter bevægelsen osv. Husk at gøre eleverne opmærksomme på, hvor mange forskellige måder, de kan bevæge sig på: Baglæns, forlæns, hurtigt, langsomt, bløde bevægelser, skarpe bevægelser osv.

Lad eleverne gå sammen to og to, og lad dem skiftes til at være dukkeførere. Fortæl dem derefter, at de sammen med en kropsdel også skal sige, hvor bevægelsen skal slutte, eksempelvis “knæ til gulvet”. Man bestemmer selv hvilke bevægelser, knæet skal lave, før det slutter i gulvet. Derfra (med knæet i gulvet) siger dukkeføreren endnu en kropsdel og et slutpunkt, eksempelvis “finger til næsen”. Øvelsen bliver til sidst en kæde af bevægelser, som har forskellige udgangspunkter. Husk, at man gerne må flytte sig i rummet.

 

Materialer

Skelet eller billede af skelettet

Oversigt over ledtyper

Store vinkelmålere

Søgning