Forside/Aktivitetsdatabase/Hopstave på tastatur

Aktivitet

Hopstave på tastatur

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Sprogfag

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse Læring gennem kroppen

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3.

Tid

20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Underviseren deler eleverne ind i grupper med tre i hver. Hver gruppe tegner med kridt et tastatur med alle bogstaver på. Eleverne får et printet billede af et tastatur, som de kan tegne efter.

En elev læser et ord op, eksempelvis fra læsebogen eller et ordkort, hvorefter de andre elever i gruppen hopper ordet på det optegnede tastatur.

Når øvelsen er godt indarbejdet, udføres den med kategorier. Der stilles tre spande i afstand til tastaturet (jo højere intensitet, der ønskes, jo længere væk stilles spandene). Spandene markeres med kategorier, fx bondegårdsdyr, naturdyr og kæledyr.

Eleverne trækker så et ordkort med fx dyrenavne, og så skal eleverne hop-stave navnet på dyret på tastaturet, hvorefter ordkortet skal lægges i den rigtige spand. Hvis eleven eksempelvis hopper ordet “gris”, skal eleven lægge ordkortet i den spand, hvor der står ”bondegårdsdyr”.

Staver eleven forkert eller lægger kortet i den forkerte spand, kan eleven få hjælp af sin gruppe til at udføre øvelsen rigtigt.

 

Materialer

Kridt til at optegne et tastatur med. Udprintet tastatur-skitse. Evt. en læsebog. Evt. ordkort med udvalgte ord på.

 

Søgning