Forside/Aktivitetsdatabase/Hvor mange kommer først?

Aktivitet

Hvor mange kommer først?

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Primær formål og fokus

Diskussion og vurdering Forståelse og anvendelse Læring gennem kroppen

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5.

Tid

20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne deles i grupper på fire til fem elever. Hver gruppe har en base i den ene ende af lokalet eller området, hvis man er ude. Hver gruppes base markeres med en kegle. I modsatte ende (15-20 meters afstand) ligger der på hver gruppes base et sæt bogstavkort.

Underviseren læser et ord op (brug evt. ordkort) og første elev i hver gruppe skal løbe ned til keglen og vælge de konsonanter, der kommer FØR den første vokal i ordet. Konsonanterne tages med tilbage til gruppen, som i mellemtiden har udført en øvelse alt efter, hvor mange konsonanter, de mener, der kommer først i ordet.

 

Antal konsonanter før ordets vokal udløser følgende øvelser:

  • 1 konsonant – hver elev kravler én gang imellem benene på de andre holdkammerater, der venter.
  • 2 konsonanter – gruppen skal udføre en menneske-figur, der står med kun to ben/arme på jorden.
  • 3 konsonanter – gruppen skal stille sig på række med spredte ben og føre en bold eller gruppens kegle bagud mellem benene på alle elever og herefter bolden/keglen forlæns over hovederne på hele gruppen, frem til forreste elev. Dette gentages tre gange.

Når første elev kommer tilbage med bogstaverne, lægges de op foran gruppen, og gruppen tjekker, om det er de rigtige bogstaver. Hvis ikke det er rigtigt, kan næste elev sendes af sted efter det rigtige bogstav/eller et ekstra bogstav, mens gruppen gentager øvelsen.

Det rigtige ord skrives ned på papir før næste omgang. Øvelsen gentages det antal gange, underviseren vurderer er tilpas. Til slut opsummeres alle ordene ved underviseren. Her kan eleverne evt. skrive ordene ned på papir eller med kridt på jorden.

 

Materialer

Bogstavkort, et sæt pr. gruppe. Ordkort. Kegler og evt. en bold pr. gruppe.

Søgning