Forside/Aktivitetsdatabase/Joshua – en dreng i Uganda (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Joshua – en dreng i Uganda (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne skal tæt på livet af den 9-årige dreng Joshua fra Uganda. Eleverne skal arbejde med læsning, se en lille film og på et opgaveløb. Alle tre aktiviteter giver et indblik i Joshuas liv. Formålet med læringsmodulet er, at eleverne opnår en forståelse af, hvordan andre børn lever i verden, og at børns livsvilkår er meget forskellige.

 

Forberedelse
Læringsmodulet er delt i to. Disse forberedelser skal underviseren gøre sig for at blive klar:

 

I første del af modulet skal eleverne se en lille film og læse en artikel.
Underviseren kan finde film og artikel HER
Eller på www.heleverdeniskole.dk > Hele verden i skole Joshua

 

Underviseren starter forløbet med at introducere begrebet fattigdom og tager en indledende snak med eleverne om emnet.
Inspiration til underviseren kan findes HER
Eller på www.heleverdeniskole.dk > Hele verden i skole mål 1

 

Underviseren er desuden igangsætter og tovholder på sidste del af modulet, hvor eleverne skal på et opgaveløb. Det kræver, at der skal kopieres brikker, og at løbet stilles op. Der skal udover brikkerne bruges 24 kegler/toppe.

 

Materialer og faciliteter
Kopi af Arbejdsark 1 svarende til antallet af elever. De 12 brikker skal klippes ud.
Lad gerne eleverne gøre det selv, og sørg i så fald for sakse til alle.
24 kegler/toppe.
Evt. print af artikel om Joshua.
1. lektion skal foregå i et lokale, hvor der er mulighed for at se en lille film og læse artiklen, evt. i fællesskab.
2. lektion kræver et større område, gerne en hal/sal eller et udeareal.

 

Beskrivelse
1. LEKTION
Eleverne introduceres for dagens emne, fattigdom.
Tag en kort snak med eleverne om deres bud på, hvad fattigdom er.
Fortæl kort om dagens program, og vis på et kort, hvor i verden Joshua bor.

 

Start med at se den lille film om Joshua.
Se den HER eller find den på www.heleverdeniskole.dk > Hele verden i skole Joshua

 

Eleverne læser denne artikel om Joshua, udgivet som en del af Læseraketten i 2020 (i 0.-1. klasse kan der med fordel læses sammen på hele klassen).
Se den HER eller find den på www.heleverdeniskole.dk > Hele verden i skole Joshua

 

Snak kort med eleverne om, hvad fattigdom har af betydning for Joshuas liv.
Hvordan adskiller Joshuas liv sig fra deres eget?

 

Lektionen kan evt. afsluttes med, at eleverne klipper brikkerne fra arbejdsarket ud, som skal bruges i 2. lektion.

 

2. LEKTION
Eleverne samles i en sal/hal eller på et udeområde. Fortæl eleverne, at de skal hjælpe Joshua med at samle ting, der har betydning for hans liv. Med baggrund i deres viden om Joshua skal eleverne på et opgaveløb for at hjælpe ham med at samle vigtige ting med stor betydning for ham og hans liv.

 

På arbejdsarket er der 12 illustrationer af forskellige ting. Nogle ting er vigtige for Joshua, andre er ikke. Kopier arket i det antal elever, der skal løbe opgaveløbet. Alle illustrationerne skal klippes ud, så hver enkelt ting er sin egen brik. På et stort areal placeres 24 kegler. Under 12 af keglerne placeres brikkerne. En ting under samme kegle i lige så mange eksemplarer, som der er deltagere. 12 kegler er “tomme” og har ingen brikker under sig.

 

Eleverne introduceres til opgaveløbet. De skal hjælpe Joshua med at finde hans ting ude i landsbyen. De skal bruge deres viden om Joshua til at vurdere, hvad de skal samle ind. Eleverne skal lede under keglerne og kun tage de brikker, de mener er Joshuas. De må kun løbe til en kegle, hvor der ikke står andre elever. Når de mener at have alle Joshuas ting, løber de hen til startstedet igen.

 

Afslut forløbet med at hele klassen samles, og lad eleverne lægge alle deres indsamlede brikker foran sig. Snak brikkerne igennem en for en, og lad eleverne forklare, hvorfor den enkelte ting er vigtig for Joshua.

 

ARBEJDSARK 1
Brikker til opgaveløbet

 

Søgning