Forside/Aktivitetsdatabase/Klima-klog med Milton (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Klima-klog med Milton (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Gennem læsning og leg får eleverne en enkel introduktion til, hvordan jordens temperatur opstår og forandres, og opnår indsigt i og viden om, hvilke tiltag en klimaindsats kan bestå af. Hvordan de selv kan gøre en forskel, og hvad der i fremtiden kan gøres som klimaindsats.

 

Forberedelse
Læringsmodulet består af to dele.
Disse forberedelser skal underviseren gøre sig for at være klar:

 

Første del tager sit udgangspunkt i undervisningsmaterialet “Milton og de 17 Verdensmål”. Milton er en nysgerrig skovkanin, der elsker at tage på eventyr ude i verden. Eleverne skal læse en kort historie om Milton og hans venner, der handler om jorden og klimaet.

 

Anden del af læringsmodulet foregår i en sal/hal eller på et udeområde. Der skal være plads til, at eleverne kan lege to små lege, der eksemplificerer klimabegreber og -processer.

 

Materialer og faciliteter
1. del af modulet foregår i klasselokalet, hvor det er en fordel, hvis klassen i fællesskab kan læse historien om Milton på en stor skærm.
Materialet findes HER eller på https://www.miltonatw.dk/opgave/verdensmal-i-bevaegelse/

 

2. del kræver en hal/sal eller et stort udeområde. Der skal bruges følgende materialer: kegler eller lignende til at markere en bane og to ”solfelter”, to overtræksveste til fangerne, 25-35 kegler/toppe eller badmintonbolde.

 

Beskrivelse
1. DEL
Eleverne introduceres til kaninen Milton. Underviseren kan vise fotos af Milton og fortælle, at han er en skovkanin, der er nysgerrig og rejser meget rundt i verden.

 

Læs sammen på klassen historien om Milton og hans venner – “Milton og den seje grønne energi”.

 

Skriv disse tre begreber på tavlen:
– Atmosfære
– Drivhuseffekt
– Global opvarmning

 

Få eleverne til at forklare de tre begreber med deres egne ord.

 

2. DEL
Eleverne samles i en sal/hal eller på et stort udeområde.
Fortæl dem, at de skal lege to lege, der handler om Milton og hans ønske om at blive klogere på klima.

 

1. leg: Jordens solcreme
En sal/hal eller et udendørs område opdeles, så der er en bane på ca. 20 x 40 meter.
I hver ende markeres et mindre område på ca. 5 meter.
Områderne i hver ende er “solen”. Det store område i midten er “atmosfæren”.

 

To elever vælges til at være fangere i “atmosfæren”. Alle andre elever placerer sig i enderne, i “solen”. Eleverne er “solstråler”, der skal løbe gennem atmosfæren og ned til den anden ende. Kommer de igennem uden at blive fanget, har de fået et point. De er kommet gennem atmosfærens usynlige skjold og har fået “solcreme” på sig.

 

Fangerne i “atmosfæren” kan tikke/fange “solstrålerne”. Når det sker, skifter de rolle, og “solstrålerne” mister deres point.

 

2. leg: Jorden har feber – hjælp!
På samme område som ovenfor placeres 25-35 toppe/kegler (badmintonbolde kan også bruges). Eleverne deles i to lige store hold.

 

Det ene hold skal hjælpe Jorden med ikke at være for varm – ikke at have feber. Det kan de gøre ved at tage en kegle/top og lægge den ned/vende den. Det andet hold er “det onde” i atmosfæren, der skaber global opvarmning og giver Jorden feber. De løber rundt og sætter kegle/toppe på plads igen.

 

Leg legen på tid, og tæl, hvor mange kegler der står tilbage.
Prøv igen, hvor holdene skifter opgave.

Søgning