Forside/Aktivitetsdatabase/Kredsløb og udvikling

Aktivitet

Kredsløb og udvikling

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Natur/teknologi

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7.

Tid

20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Denne øvelse kan være med til at få sat billeder og tanker på det lærte stof.

Eleverne fordeles i mindre hold. I grupperne tegner eleverne et kredsløb eller en udvikling på tomme ark, således hvert ark indeholder et stadie i kredsløbet/udviklingen. Det kunne fx være frøens udvikling fra æg til frø, faser i spildevandsrensning eller menneskets fordøjelsesproces. Tegningerne skal placeres i den rigtige rækkefølge, og evt. med en tidslinje eller som en cyklus.

Når billederne er tegnet kan øvelsen tilføjes et konkurrenceelement, hvor arkene blandes, og grupperne på tid skal finde de rigtige rækkefølger af hinandens tegnede ark. Alt efter elevernes faglige niveau kan sværhedsgraden variere ved at inddrage flere detaljer, stille krav om brug af fagord og begreber og evt. kemiske betegnelser.

Mulige kredsløb eller udviklingsprocesser:

  • Frøens udvikling fra æg til frø
  • Faser i spildevandsrensning
  • Nitrogen- eller kulstofkredsløb i naturen
  • Reaktionsskemaer
  • Nedbrydningsprocesser i naturen
  • Menneskets fordøjelsesproces
  • Udvikling fra Big Bang til i dag

Materialer

Papir og blyant

Søgning