Forside/Aktivitetsdatabase/Krop, følelser og stemme

Aktivitet

Krop, følelser og stemme

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Sprogfag

Primær formål og fokus

Læring gennem kroppen

Klassetrin

2. – 3. 4. – 5.

Tid

20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

En aktivitet, der kan bruge åbning og forforståelse af et forløb, hvor eleverne skal arbejde med betoning, dramatisering og kropssprog. Aktiviteten kan bruges til anvendelse og refleksion undervejs i et forløb.
Du kan vælge og bruge de kort der er lavet på forhånd, lave nogen selv, der passer til det forløb I er i gang med. Senere i forløbet kan du få eleverne til at lave deres egne kort, som de arbejder med, når de kender ideen med aktiviteten.

 

Aktiviteten organiseres, så hver elev får et kort. Elevene er dog sammen i par og hjælper hinanden med at forberede deres fremstilling af det der står på kortet.

 

Der er tre typer af kort, som giver læreren mulighed for at differentiere, så eleverne får en opgave der kan mestre.

 

Ved stemmekort skal eleven med deres stemme (og ikke kropssprog) fremføre det udsagn der står på kortet og med den rigtige følelse eller lyd.

 

Ved kropssprogskort skal eleverne med kropssprog vise det udsagn der står. De må gerne bruge rekvisitter eller tegne et skilt, der understøtter deres kort.

 

Ved talekort skal eleven forberede en tale og lægge følelser i den, når den fremføres. Fremførsel sker stående på en stol eller anden forhøjning, så man kan se personen.

 

Når alle elever har forberedt deres kort, viser I enten på klassen alle kort, eller par slås sammen og fremviser for hinanden i en større gruppe 4-6 pers.

 

Arbejdsark findes her.

 

 

Aktiviteten er udviklet i samarbejde med Active Active School v/ Københavns Professionshøjskole og Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Søgning