Forside/Aktivitetsdatabase/Læringsrollespil

Aktivitet

Læringsrollespil

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Biologi Dansk Fysik/kemi Geografi Historie Kristendomskundskab Matematik Musik Natur/teknologi Samfundsfag Sprogfag

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse Læring gennem kroppen

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Læringsrollespil kan tage mange former og bevæge sig inden for mange genrer. Det kan strække sig over en enkelt lektion eller flere uger. Gennem tværfaglighed eller enkelte fag skabes en simulation af begivenheder og aktiviteter. Fagligheden er et centralt og bærende element – den går fra at være et mål i sig selv til at være et middel til at nå et fælles og meningsfyldt mål sammen som gruppe eller klasse. Igennem rollespil skabes klare rammer, og alle elever har en funktion for at skabe rammen. Derved ser eleverne hinanden og deres faglighed i et nyt lys. De får mulighed for at komme ud af deres vante ”roller” i hverdagen for at indtage nye og anderledes roller, hvor kun kreativiteten sætter grænser. Samspillet mellem fagligheden og den sociale dimension motiverer og skaber meningsfuld viden. Derudover gør rollespil det lettere at acceptere nederlag, da det er rollen, der fejler, og ikke ens egen person.

 

Eksempler på læringsrollespil i fagene:

  • Historie: Eleverne lærer om udflytningen fra landsbyerne til gårdene i 1790’erne og leger bønder i slutningen af 1700-tallet.
  • Historie: Eleverne arbejder med ”Den sorte skole” kontra nutidens skole og får lov til at prøve at gå i skole som dengang. Alle klæder sig ud som dengang, og hele skoledagen rammes ind som en typisk ”gammel” skoledag, hvor fokus var på udenadslære og strenge autoritære undervisere.
  • Idræt: I forbindelse med at lege ”Den sorte skole” afprøver eleverne gamle lege i frikvartererne eller streng disciplingymnastik på snorlige rækker i idrætstimerne.
  • Matematik, fysik, engelsk og samfundsfag (tværfagligt): I emnet ”Invasion fra rummet” oplever eleverne pludselig, at al elektronik og lys går ud i klasseværelset. De får besked om, at en alien er landet, og at den forårsager død og ødelæggelse. Eleverne opfinder i rollespillet ting og lægger strategier for, hvordan denne alien skal nedkæmpes. Det hele foregår i en amerikansk by, så eleverne bliver nødt til at tale engelsk for at gøre sig forståelige over for alle aktører. For at finde frem til rumvæsenet ledes efter ”clues”/spor i aviser osv. Underviseren forsyner eleverne med konkrete spor som bl.a. består af matematik, der skal bruges for at kunne bekæmpe den uvelkomne alien (ex: ”Alien indeholder 4,5 liter væske, som kan betegnes som blod. 30% af væsken størkner efter 5 minutters angreb med laserpistolen”).
  • Dansk: Læringsrollespillet tager udgangspunkt i en bog, som eleverne er ved at læse, og eleverne skal selv træffe beslutninger i fortællingen og hermed ændre ved handlingssporet.

 

Materialer

Afhænger af emnet.

 

Søgning