Forside/Aktivitetsdatabase/På nethinden

Aktivitet

På nethinden

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7.

Tid

20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Ordkort med det ønskede læringsaspekt (fx stumme bogstaver, dobbeltkonsonanter, vokalforvekslinger eller endelser) placeres under kegler på en stor bane, fx i en cirkel i skolegården. Der ligger ét ord under hver kegle.

 

Alle elever vælger en fast plads udenfor banen og tager hæfte og blyant frem. Bevægelsesterningen kastes, og eleverne bevæger sig hver for sig på den viste måde ud til en vilkårlig kegle. Hver elev læser ordet under sin kegle, koncentrerer sig om at huske ordet, lægger det tilbage igen og bevæger sig tilbage til hæftet på samme måde som derud for at skrive ordet samt keglenummeret i hæftet.

 

Dernæst kaster eleverne terningen på skift, som de bliver færdige til, evt. flere samtidigt, og øvelsen gentages, indtil alle ord er nedskrevet i hæfterne.

 

Eleverne retter stavningen af hinandens ord i par. Ved uoverensstemmelse i stavemåde, må terningen kastes igen, så eleverne undersøger det rigtige svar under den givne kegle.

 

Materialer

Bevægelsesterning(er) eller bevægelseskort, hvis du ikke har en bevægelsesterning. Ordkort (10-15 stk.). Nummererede kegler (10-15 stk.). Bolde. Hæfter.

 

Søgning