Forside/Aktivitetsdatabase/På opdagelse med “gange”

Aktivitet

På opdagelse med “gange”

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Matematik

Primær formål og fokus

Læring gennem kroppen

Klassetrin

2. – 3. 4. – 5.

Tid

20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Forberedelse: brug arbejdsark. De klippes ud langs skillestregerne.

Lav en stor mængde kort med gangestykker (Lyserøde)

Lav en tilsvarende mængde kort med en visuel fremstilling af stykket (hvide bokse)

Lav en mængde kort med resultater (lilla)
Lav en mængde blanke kort (klippes ud af blankt papir)

 

Vælg en setting, hvor der er mange ”gentagelser”, fx borde med 4 ben, felter i loftet eller fliserne, flere rækker med stole, reolsystemer med flere rækker reoler eller skuffer, vinduer med mange felter el. lign. På den måde arbejdes der stedbaseret.

 

Fordel de tre typer kort (ikke de blanke) flere forskellige steder. Der skal kun være en slags kort hvert sted.

 

Eleverne skal nu i grupper hente hhv. et gange-stykke, et kort med visuel fremstilling af stykket og et kort med resultatet. De må lede i de bunker der ligger fordelt.
Derefter skal de tage et blankt kort og i den setting, hvor aktiviteten foregår, forsøge at finde et sted, hvor der er en fysisk fremstilling af stykket. Eksempel er 4×5, her kunne den fysiske fremstilling være 5 borde med fire ben. Dette skriver det på det blanke kort.

 

Hvis I har tid, så brug de blanke kort med fysiske fremstillinger skrevet på, til at skrive en regne historie. Fx kunne en regnehistorie lyde:

 

”Der kom fire børn ind i rummet. De gik hen til hvert deres bord. Her satte de sig ned på en stol. Hvor mange ben var der i alt på borde, stole og børn”?
I kan, når historien skal fremstilles udregnes, gå ud i settingen og prøve historien af.

 

 

Aktiviteten er udviklet i samarbejde med Active Active School v/ Københavns Professionshøjskole og Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Søgning