Forside/Aktivitetsdatabase/Privilegieræset (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Privilegieræset (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne konfronteres med en række udsagn, der udstiller forskellene mellem drenge og pigers levevilkår forskellige steder i verden. Eleverne skal handle på disse udsagn i en ramme, der udgøres af et 60 meter løb – i denne sammenhæng kaldet “privilegieræset”. Før og efter bevægelsesaktiviteten (privilegieræset) skal eleverne henholdsvis læse en lille artikel samt forholde sig til tre spørgsmål om emnet.

 

Forberedelse
Læringsmodulet er opdelt i tre dele. Disse forberedelser skal underviseren gøre sig for at være klar:

 

I første del skal eleverne læse en artikel og se et lille videoklip, der handler om pigen Farzana fra Bangladesh og hendes besøg i Danmark.
Anden del består af selve bevægelsesaktiviteten. Dette løb kaldes “privilegieræset”, og alle elever kan deltage på samme tid. Eleverne får en rolle, de skal agere ud fra, når underviseren læser forskellige udsagn op. På Arbejdsark 1 findes rollerne til udprint til eleverne, og på Arbejdsark 2 findes de udsagn underviseren skal læse op. Efter “privilegieræset” samles eleverne i grupper af to-tre og drøfter spørgsmålene på Arbejdsark 3.

 

Underviseren er desuden igangsætter af de to lege og har til opgave at samle op på forløbet.

 

Materialer og faciliteter
1. del skal foregå i et klasselokale, hvor der er mulighed for at læse en artikel og se en kort film sammen.

 

Til 2. del skal du have kopieret Arbejdsark 1 og 2. Der er 10 forskellige roller på Arbejdsark 1, og de skal klippes ud, så der er en rolle til hver elev. Hvis der er 20 elever i klassen, skal du altså printe arkene i to eksemplarer. Arbejdsark 2 er til underviseren, men skal også bruges af grupperne, når de skal svare på spørgsmål i 3. del. Selve løbet kræver et større udeareal med plads til et opmålt 60 meter løb. Der skal bruges kegler til at markere start og mål.

 

3. del kan foregå både ude og inde. Her skal hver gruppe (á 2-3 elever) have en kopi af Arbejdsark 2 og 3, så de kan svare på spørgsmålene.

 

Beskrivelse
1. DEL
Eleverne introduceres kort til verdensmål nummer 5, Ligestilling mellem kønnene.
Hør kort eleverne om, hvad de kender til dagens emne.

 

Herefter læser I sammen artiklen om pigen Farzanas besøg i Danmark. I ser også den lille video, der følger med artiklen om hendes møde med Kronprinsesse Mary.
Se video HER
Eller find den på www.bt.dk (Søgeord: Farzana og Mary BT)

 

Efter at have læst artiklen og set videoen er det en god ide igen at lade eleverne fortælle, om de kender til andre problematikker med forskelsbehandling mellem piger og drenge. Kender de også til forskelsbehandling i Danmark, eller er det kun i andre lande?

 

2. DEL
Start med en kort snak med eleverne om, hvad privilegier er for en størrelse. Eleverne skal nu deltage i et ”privilegieræs”, et 60 meter langt løb. Forklar eleverne, at de hver især får en rolle, de skal spille. De bliver en konkret dreng eller pige, og de får nogle informationer om den person, de skal være. Disse informationer skal de bruge for at tage stilling til forskellige udsagn. De skal “lege”, at de er den person, dvs. at de skal forsøge at tænke og agere som den person. Ved nogle af udsagnene kan det være svært at vide, hvordan de skal tage stilling. Så må eleverne forsøge at vurdere og reflektere sig frem til, hvad deres person ville gøre i en sådan situation.

 

Eleverne stiller op for enden af en 60 meter lang bane. Start og mål er markeret med kegler.

 

Underviseren står foran eleverne og læser første udsagn op. De elever, der mener at deres “person” kan svare ja til udsagnet, må gå et vist antal skridt frem. Antallet varierer fra udsagn til udsagn. Alle, der ikke kan gå frem, bliver stående. Underviseren fortsætter med at læse udsagn op, og eleverne går frem eller bliver stående. Efter sidste udsagn kan det gøres op, hvem der nåede i mål, og hvem der ikke kom
så langt i “privilegieræset”.

 

3. DEL
Sidste del af læringsmodulet består af et lille gruppearbejde, hvor eleverne skal diskutere og svare på tre spørgsmål om ligestilling mellem drenge og piger. Spørgsmålene findes på Arbejdsark 3.

 

Lav så vidt muligt grupperne, så dem, der har haft samme rolle, er sammen.

 

PRIVILEGIERÆSET
ARBEJDSARK 1
Roller til “privilegieræs”. Flere elever kan godt have samme rolle.

 

Du er en pige fra Kenya i Afrika.
Dine forældre er fattige bønder.
Du går i skole, når ikke du skal hjælpe til i marken.

 

Du er en dreng fra Danmark.
Du bor alene med din mor og tre søskende.
Din mor er arbejdsløs. Du kan godt lide at spille håndbold.

 

Du er en pige fra Pakistan.
Du går ikke i skole.
Du arbejder på en fabrik med at sy tøj.
Du skal giftes væk til næste år.

 

Du er en pige fra Danmark.
Du bor med dine to forældre i et meget stort hus.
Du har ingen søskende.
Du har en hest og går til ridning.

 

Du er den ældste dreng i en familie i Indien.
Du får særbehandling i forhold til dine søstre.
Du går i modsætning til dine søstre i skole.
Du bestemmer selv, hvem du i fremtiden vil giftes med.

 

Du er en pige fra Bolivia.
Du bor langt ude på landet med dine forældre i en lille fattig landsby.
Du går ikke i skole, men hjælper din mor med madlavning og pasning af mindre søskende.

 

Du er en pige fra Zambia i Afrika.
Du bor i et fattigt slumområde i udkanten af en storby.
Din far kender du ikke, og du bor hos din mor sammen med dine 6 søskende.
Du hjælper din familie ved at tjene lidt penge ved at sælge tyggegummi ude foran en tankstation.

 

Du er en dreng fra Italien.
Du bor med dine forældre i en lille lejlighed. Du er enebarn.
Du er vild med at fiske og spille fodbold.

 

Du er en pige fra USA.
Dine forældre stammer fra Mexico men flyttede til USA for at få arbejde og et bedre liv.
Du er meget religiøs. Du går ikke til noget i din fritid, men kan godt lide at lave mad i køkkenet.

 

Du er en dreng fra Kina.
Du bor langt ude på landet i en fattig landsby sammen med din far og mor og tre søskende.
Du hjælper din far med at passe dyrene og pleje markerne.
Du går kun meget lidt i skole.
Du skal arve din families landbrug, når du bliver voksen.

 

ARBEJDSARK 2
Udsagn der skal læses op for eleverne:

Jeg går i skole (fem skridt frem)

 

Jeg har et arbejde og kan beholde og bruge de penge, jeg selv tjener (syv skridt frem)

 

Jeg og min familie har råd til at tage på sommerferie til udlandet hvert år (syv skridt frem)

 

Jeg arbejder for at hjælpe min familie (to skridt frem)

 

Jeg går til sport i min fritid (fire skridt frem)

 

Jeg er en pige (tre skridt frem)

 

Jeg er en dreng (fire skridt frem)

 

Jeg bestemmer selv, hvem jeg i fremtiden skal giftes med (seks skridt frem)

 

Jeg har en Ipad eller tablet (fem skridt frem)

 

Jeg skal hjælpe min mor med at passe mine mindre søskende (to skridt frem)

 

Jeg skal hjælpe min far med hans arbejde (tre skridt frem)

 

Jeg er enebarn (fire skridt frem)

 

Jeg skal arbejde med det samme som min mor eller far (to skridt frem)

 

Jeg bestemmer selv, hvad jeg vil være, når jeg bliver voksen (seks skridt frem)

 

Jeg taler 3 sprog eller flere (to skridt frem)

 

Jeg passer aldrig eller sjældent mine mindre søskende (tre skridt frem)

 

Jeg har et fritidsjob og kan selv beholde min løn (fire skridt frem)

 

 

ARBEJDSARK 3
Elevark
I jeres gruppe skal I snakke om disse tre spørgsmål:

 

1. Læs udsagnene igennem fra Arbejdsark 2. Svarede I ens på udsagnene? Drøft jeres overvejelser.

 

2. Hvordan kommer forskel mellem drenge og piger til udtryk i “privilegieræset”?

 

3. Hvordan tror I Verdensmål nummer 5, Ligestilling mellem kønnene, kan opnås? Kom gerne med konkrete idéer.

Søgning