Forside/Aktivitetsdatabase/Situeret anvendelse

Aktivitet

Situeret anvendelse

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Biologi Dansk Fysik/kemi Geografi Historie Kristendomskundskab Matematik Musik Natur/teknologi Samfundsfag Sprogfag

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse Læring gennem kroppen

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Situeret anvendelse er en overordnet betegnelse for de bevægelsesaktiviteter, der laver en direkte kobling mellem det faglige indhold og den rette kontekst/en virkelighedsnær situation. Her åbnes for arbejdsformer, som inddrager naturen, friluftsaktiviteter og nærområdet.

Eksempler på situeret anvendelse i fagene (inspireret af KOSMOS, Nationalt Videncenter):

  • Biologi: Find og klassificér planter og smådyr i skovbunden.
  • Geografi og idræt (tværfagligt): Løb orienteringsløb og lær at læse kort i skoven eller nærområdet.
  • Dansk: Gå tur i skoven og iagttag sanseindtryk med lyde og lugte. Brug dem hernæst i digtningen.
  • Matematik: Tegn en cylinder, kegle, prisme, pyramide, kugle, parallelogram osv. og tag efterfølgende billeder af disse figurer, hvor de optræder i naturen, nærområdet eller bymiljøet.
  • Matematik, biologi og idræt (tværfagligt): Mål længde og højde i egne spring og hop. Mål egen løbehastighed på baggrund af længde og tid. Mål egen puls i hvile og aktivitet.
  • Sprogfag: Guidet tur rundt i ens by, nærmiljø eller fritidsforening, hvor eleverne filmer sig selv som guider på fremmedsproget eller viser resten af klassen rundt.
  • Geografi: En guidet tur rundt i byen kan omhandle byens udvikling, infra-struktur samt befolknings- og erhvervsudvikling, der udmønter sig i gåture rundt i byens forskellige dele eller i besøg hos de lokale butikker/firmaer i med særligt fokus på primære, sekundære eller tertiære erhverv.
  • Historie: En guidet tur kan omhandle lokalhistorie, fx omhandlende de lokale butikker, jernbaner eller boligbyggerier.

 

Materialer

Afhænger af opgavetypen.

Søgning