Forside/Aktivitetsdatabase/Ulighedsfodbold (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Ulighedsfodbold (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Primær formål og fokus

Læring gennem kroppen

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Forberedelse
Læringsmodulet består af 3 lektioner. Disse forberedelser skal underviseren gøre sig for at være klar:

 

I 1. lektion skal underviseren introducere begrebet lighed for eleverne og høre dem til deres oplevelser. Derefter skal underviseren stå for aktiviteten “Ulighedsfodbold”.

 

I 2. lektion skal eleverne i mindre grupper arbejde med et lille spil om ulighed.
Spillet hedder ”Oasen”, og du kan finde spillet og udførlig lærervejledning HER
eller på www.matematikkensdag.dk > Aktivitetsoplæg > Indskoling > Spillet Oasen

 

Underviseren skal introducere spillet for eleverne. Efter at de har spillet det første gang, skal underviseren fortælle dem, hvilken opgave de nu har med at ændre i spillets regler.

 

Materialer og faciliteter
1. lektion skal foregå i en hal/sal eller på en boldbane. Der skal bruges en afgrænset bane med mål (evt. kegler) og 1-2 fodbolde. Desuden overtræksveste til halvdelen af eleverne.

 

2. lektion skal foregå i et klasselokale, hvor eleverne skal spille ”Oasen”.
Spilleplade laves af karton, centicubes som spillebrikker, 6-sidet terning.
Disse materialer skal bruges til hver gruppe (2-3 elever).

 

Beskrivelse
1. LEKTION
Eleverne samles på en boldbane eller i en sal/hal. Underviseren introducerer eleverne for dagens emne, som er ulighed. Spørg eleverne, om de kender til begreberne lige og ulige hold. Tag en fælles kort snak om deres oplevelse af de to begreber. Underviseren fortæller, at de nu skal prøve at spille fodbold på en speciel og anderledes måde. De skal spille ”Ulighedsfodbold”. Fortæl dem fra starten, at der undervejs i kampen vil blive lavet om på reglerne og måden, de spiller på.

 

Ulighedsfodbold
Lav to lige store og jævnbyrdige hold. Spil på to baner (4 hold), hvis der er flere end 20 elever.
Spil fodbold som normalt, men lav ændringer i regler og opsætning undervejs. Når der laves ændringer, så hold en pause i kampen og få elevernes opmærksomhed rettet mod ændringerne.

 

Ændringer i rækkefølge:

  • Det ene holds mål bliver lavet større end modstanderens
  • Det ene holds spillere skal holde deres arme på ryggen
  • Alle spillere med fødselsdag i månederne januar til juni må ikke score mål
  • Det ene holds spillere skal lukke det ene øje

Når kampen er slut, samles alle elever. Drøft i fællesskab disse tre spørgsmål:

  1. Hvad syntes I om ændringerne i kampen?
  2. Hvilken ændring syntes I gjorde kampen mest ulige?
  3. Kan man undgå, at fodbold er ulige?

 

2. LEKTION
Eleverne samles i et klasselokale. De skal nu spille et lille spil, der hedder “Oasen”. “Oasen” er et spil om uligheder, inspireret af verdensmål nummer 10, Mindre ulighed. Eleverne skal gennem deres spil opdage og udligne uligheder. Spillet findes i tre niveauer. Start med niveau 1 i dette læringsforløb. Lav grupper af 2-3 elever, der hver især arbejder med spillet.

 

3. LEKTION
Afslut læringsforløbet med en fælles snak om elevernes oplevelser af lighed og ulighed. Introducér eleverne for verdensmål nummer 10, Mindre ulighed. Spørg ind til elevernes umiddelbare bud på, hvordan man kan gøre ulighed i verden mindre.

Søgning