Forside/Aktivitetsdatabase/Ulighedshøvdingebold (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Ulighedshøvdingebold (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Forberedelse
Læringsmodulet består af to dele. Disse forberedelser skal underviseren gøre sig for at være klar:

 

Underviseren skal introducere begrebet lighed for eleverne og høre dem til deres oplevelser.
Der skal være mulighed for at spille høvdingebold på en eller to baner.

 

Spil efter jeres egne regler eller find de ”officielle” regler HER
Eller på www.skoleidraet.dk/skolehoevdingebold/staevnereglement/

 

Efter kampen tages en fælles snak med eleverne om deres oplevelser af lighed og ulighed.

 

Underviseren giver en kort introduktion til verdensmål nummer 10, Mindre ulighed.
Se evt. nederst i denne beskrivelse for relevante links.

 

Herefter drøfter eleverne i små grupper nogle spørgsmål, der går på lighed og ulighed.

 

Materialer og faciliteter
Til “ulighedshøvdingebold” skal der bruges en blød bold og kegler til markering.
Er der flere end 25 elever, spilles der på to baner.

 

Hvis du vælger at gennemføre den foreslåede ekstra aktivitet, skal der evt. bruges nogle rekvisitter til elevernes lege/spil.

 

Beskrivelse
1. DEL
Eleverne samles på en boldbane eller i en sal/hal. Underviseren introducerer eleverne til dagens emne, som er ulighed.

 

Spørg eleverne, om de kender til begreberne lige og ulige hold. Tag en fælles kort snak om deres oplevelser af de to begreber.

 

Underviseren fortæller, at de nu skal prøve at spille høvdingebold på en speciel og anderledes måde. De skal spille ”ulighedshøvdingebold”. Fortæl dem fra starten, at der undervejs i kampen vil blive lavet om på reglerne og måden, de spiller på.

 

ULIGHEDSHØVDINGEBOLD
Lav to lige store og jævnbyrdige hold. Spil evt. på to baner (4 hold), hvis der er flere end 25 elever. Spil høvdingebold som normalt, men lav ændringer i regler og opsætning undervejs. Når der laves ændringer, så hold en pause i kampen, og få elevernes opmærksomhed rettet mod ændringerne.
Der laves kun en ændring ad gangen.

 

Ændringerne laves i denne rækkefølge:
– Det ene holds streg (hvorfra man må skyde), bliver flyttet en meter længere frem.
– Det ene holds spillere skal holde deres ene arm på ryggen.
– Alle spillere med fødselsdag i månederne januar til juni har to liv.
– Det ene holds spillere skal lukke det ene øje.

 

2. DEL
Når kampen er slut, samles alle elever.
Drøft i fællesskab disse tre spørgsmål:

  1. Hvad syntes I om ændringerne i kampen?
  2. Hvilken ændring syntes I gjorde kampen mest ulige?
  3. Kan man undgå, at idræt/sport er ulige?

 

Afslut modulet med en fælles snak om elevernes oplevelser af lighed og ulighed.
Introducer eleverne for verdensmål nummer 10, Mindre ulighed.
Spørg ind til elevernes umiddelbare bud på, hvordan man kan gøre ulighed i verden mindre.

Søgning