Eksempel på strategiforløb

Læs folder om strategiforløb

Eksempel på strategiforløb

Foranalyse
Afdækning af
udgangspunkt
 • Aktivitetskortlægning
 • Analyserapport (survey i flere niveauer)
 • Analyse af kvalitetsrapport
 • Analyse af kommunens eksisterende politiker (børn og unge, kultur og fritid, sundhedspolitik)
 • Analyse af skolens handleplaner og principper
Formøde - 2 timer
Præsentation af
udgangspunkt
 • Præsentation af kommunal rapport
 • Drøftelse af resultater
 • Identificering af opmærksomhedspunkter
Seminar 1 - 4,5 timer
Rammesætning og
fælles forståelse
 • Fælles sprog
 • Oplæg: Hvad er idræt og bevægelse?
 • Evidenskortlægning
 • Rammesætning af begrebet
 • Proces: Hvorfor bevægelse?
Seminar 2 - 4,5 timer
Mål og potentialer
 • Proces: Muligheder og udfordringer
 • Proces: Indsats og effekt
 • Proces: Succes og potentialer
 • Eksempelkatalog
 • Cases fra andre kommuner
Seminar 3 - 4,5 timer
Strategi og handleplan
 • Skabelon for strategi
 • Definering af understøttende indsatsområder
 • Definering af minimumskrav til kommunens skoler
 • Next step for praksisændring på skolerne