Fakta om strategiforløb

Strategiforløbfolder
Læs folder om strategiforløb

Hvad er et strategiforløb?

Et strategiforløb fra Dansk Skoleidræt er en kommunal indsats. Den sikrer, at en kommune formulerer og forfølger en strategi for opprioritering af arbejdet med åben skole, idræt og bevægelse i skolen. Strategien indeholder kvantitets- og kvalitetsmål til hver af disse tre indsatsområder. Kommunen bliver konkret på det indholdsmæssige såvel som rammerne for implementeringen af bevægelse. Strategien er derfor både retnings- og rammesættende for det kommunale embedsværk og i overordnede linjer for alle skolernes arbejde med bevægelse.

Forløbet tager udgangspunkt i data om kommunen, der indhentes i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som bl.a. inddrager politikere, forvaltningschefer, konsulenter, skolebestyrelser, skoleledere, ressourcepersoner og elevråd. Dansk Skoleidræts konsulenter kortlægger udfordringer og muligheder på baggrund af analyse af forundersøgelsen, og udvikler efterfølgende strategien i tæt samarbejde med relevante aktører fra kommunen.

Ønsker kommunen at lave en konkret handleplan for de enkelte skolers indsats, tilbyder Dansk Skoleidræt såkaldte procesforløb til skolerne i forlængelse af det overordnede strategiforløb.

Skal vi hjælpe din kommune?

Alle kommuner kan indgå i et strategiforløb. Uanset om I allerede har formuleret en strategi, som I har brug for at få justeret, eller om I endnu ikke har startet en struktureret indsats op på området.

Få hjælp til at svare på

  • Hvilke igangværende strukturer og aktiviteter har vi?
  • Hvilken retning er sat, og hvem gør hvad?
  • Hvorfor skal vi have idræt og bevægelse i skolen på dagsordenen i vores kommune – og hvordan?