Forside/Nyheder/Dansk Skoleidræt skal styrke skolernes sundhedsundervisning

Bevægelse i skoledagen

3. juni 2024

Dansk Skoleidræt skal styrke skolernes sundhedsundervisning

100 klasser kan takket være støtte fra Sundhedsstyrelsen booke en gratis workshop fra Dansk Skoleidræt om mental sundhed og trivsel. Det skal medvirke til, at sundhedsundervisningen bliver lettere for skolerne at prioritere fremover.

OBS: ALLE GRATIS WORKSHOPS ER BOOKET.

Den mentale sundhed blandt danske skoleelever skal forbedres. For at det kan lade sig gøre, skal skolernes sundhedsundervisning styrkes og opprioriteres, så eleverne i disse timer får flere positive oplevelser og en øget trivsel i klassen.

Det er en central del af baggrunden for Dansk Skoleidræts nye projekt ”Styr på Sundheden – boost din sundhedsundervisning og øg elevernes mentale sundhed”.

Projektet skal skabe sundhedsfremmende indsatser på landets skoler ved i første omgang, at 100 klasser får mulighed for at booke en 90-minutters workshop med en underviser fra Dansk Skoleidræt. Workshoppen har fokus på emnerne ”følelser og selvværd” og ”venner og fællesskaber”. Den bygger på Dansk Skoleidræts tidligere erfaringer med at udgive læringsmaterialer til sundhedsundervisningen og suppleres med et udleveret fysisk materiale til de 100 klasser.

Det er Sundhedsstyrelsen, som med et aktivitetstilskud på 0,5 mio. kr. har muliggjort, at Dansk Skoleidræt på denne vis kan give landets skoler et let tilgængeligt tilbud til sundhedsundervisningen.

– Vi ved, at flere børn og unge ikke trives, så jo mere, vi kan understøtte de timer på skoleskemaet, hvor der arbejdes med mental sundhed, jo bedre. Og i den henseende glæder vi os til at komme ud i en masse klasser, hvor vi kan sætte emnet på dagsordenen, siger Signe Asferg Rasmussen, leder for udvikling, viden og bevægelse i Dansk Skoleidræt.

Fakta om projektet

Klasser fra alle årgange kan booke en 90-minutters workshop med Dansk Skoleidræt, hvor emnerne ”følelser og selvværd” og ”venner og fællesskaber” er i centrum.

Alle deltagende klasser bliver ved besøget præsenteret for den didaktiske model ”Sundhedsstjernen”, som de efterfølgende kan beholde og hænge op i klassen. Den skal give inspiration og nysgerrighed på det fulde undervisningsmateriale, der ligger til frit tilgængeligt på skoleidraet.dk, og som kommer omkring alle stofområder af det obligatoriske emne ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”.

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen med 0,5 mio. kr.

Sundhedsundervisningen er udfordret

Alle danske grundskoler er forpligtet til at arbejde med mental sundhed gennem det obligatoriske emne ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”. Men ifølge en evalueringsrapport fra Als Reseach i 2019 peger skoleledere og lærere på en række barrierer for varetagelsen af området: Der er ikke afsat timer til emnet, der er ikke udpeget en tovholder, der er ingen klar fordeling af ansvarsområder, og der er manglende uddannelse i ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”.

– Der er et stort potentiale for at styrke sundhedsundervisningen, og det vil Dansk Skoleidræt gerne bidrage til. Dels ved at vi helt lavpraktisk kommer ud på skolerne og holder workshops, og dels ved at lærere og pædagoger efter endt besøg modtager et fysisk undervisningsmateriale, klassen kan bruge i det videre arbejde med dette vigtige område, siger Signe Asferg Rasmussen.

”Styr på Sundheden – boost din sundhedsundervisning og øg elevernes mentale sundhed” løber frem til 31. marts 2025.

Er det din klasse, som skal have besøg af os og modtage en gratis 90-minutters workshop plus et fysisk læringsmateriale? Så udfyld formularen. De 100 workshops finder sted i perioden oktober 2024 – februar 2025 og bookes efter først-til-mølle-princippet á to oplæg pr. skole, så vent ikke for længe.

Søgning