Faglitteratur

Idrætslæreren - arbejdsmiljø og sikkerhed

Ovenstående er titlen på en webbog (klik på billedet), der beskæftiger sig med idrætslærerens arbejdsmiljø og de sikkerhedsforanstaltninger, han/hun skal tage højde for i sit virke som idrætslærer. Idrætsfaget kan være forbundet med særlige risici, og derfor er det vigtigt at have øje for sikkerheden for både lærerens arbejde og elevernes deltagelse. 

I bogen kan du læse om generelle sikkerhedsforanstaltninger som fx lokalet, redskaber, tilsyn, ansvar, skader og forsikring. Derudover indeholder bogen udvalgte idrætsspecifikke afsnit, hvor du kan læse mere om fx sikkerhed på vand, brug af trampolin og gældende regler indenfor områderne.

Håbet er, at du kan finde svar på dine spørgsmål.

God fornøjelse!

 

Idræt i Skolen

Magasinet Idræt i Skolen, som udkommer 2 gange om året, indholder artikler og inspiration til brug i idrætsundervisningen. Få adgang til alle magasiner ved at klikke på billedet til højre.

 

Følgende bøger om idrætsfaget er anbefalet af Fagligt Udvalg under Dansk Skoleidræt.

Tjek på idræt

Tjek på idræt af Birgitte Hedeskov og Kasper Gade tager udgangspunkt i de krav, der stilles til eleverne ved prøven i idræt. 
Bogen er en elevbog til 8.-9.klasse, som giver en grundig indføring i de seks områder, der kan trækkes til prøven. Bogen kan bruges i den daglige undervisning og kan støtte elevernes arbejde frem mod prøven.

Materialet indeholder bl.a. konkrete forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med og vise forståelse for de seks indholdsområder.

Bogen hjælper med at samle og definere de enkelte indholdsområder. Dels med en model til hvert område, der samler vigtige begreber omkring indholdsområderne - hvad er fx kropsbasis? Dels med relevante værktøjer i forhold til områdets faglighed og mål. Man vil bl.a. kunne finde værktøjer såsom ”Bevægelsesanalyse”, ”Boldspilsfamilier”, ”Muskelguide” og ”Grundtræningselementer”. Ligeledes findes der i bogen et kapitel med ideer til temaer og inspiration til, hvordan de kan tænkes ind i en idrætspraksis.

Hvert kapitel indeholder idéer til, hvordan man kan arbejde i praksis med konkrete instruktioner, fotos, illustrationer og opgaver. Hver idé har forslag til, hvordan den kan anvendes til prøven frem mod en slags produkt, som eleverne kan fremvise.

Bogen kan også ses som i-bog på tjekpåidræt.gyldendal.dk

 

Boldspilsundervisning i skolen – didaktik og læring i teori og praksis

En bog som kommer godt rundt om idrætsfaget i såvel teori som praksis. 

Det første kapitel om boldspilsfamilien giver en grundig indføring og opdeling i kendte såvel som ukendte boldspil, som kan hjælpe idrætslæreren med at strukturere og udvikle sin undervisning.

Illustrationer og eksempler undervejs i bogen er meget brugbare, ligesom arbejdsspørgsmål der afslutter hvert kapitel giver mulighed for at eleverne arbejder teoretisk med praktikken.

I bogen gives mange gode ideer til organisering af undervisningen, som knyttes sammen med de forenklede fælles mål. Eksempelvis bliver ”den dynamiske boldspilstrappe” præsenteret. Et didaktiske redskab til underviseren, som giver mulighed for overblik og progression i boldspilsundervisningen.

Bogen berører den aktuelle situation i en reformtid, som omhandler ”den åbne skole”. Idrættens værdier og kultur bliver skildret og tydeliggjort for hhv. skoleidrætten og foreningsidrætten. Betragtninger om sammenhænge, ligheder og forskelle på de to idrætskulturer tydeliggør skoleidrættens pædagogiske og didaktiske målsætninger.

En bog som ikke kun kan anbefales til lærerstuderende, men i lige så høj grad til den erfarne idrætslærer, som i en reformtid skal være mere tydelig med kommunikation af læringsmål mv.

Idrættens værdier og kultur – teori og praksis

Denne bog er for idrætsdidaktikeren, da den berører fagets kerneområde; dannelse med forskellige fokuser.

Bogen passer til tidens tand, da den belyser faget som et læringsfag, hvor man med målstyret undervisning stadig kan lave spændende idrætsundervisning.

Den indeholder mange spændende artikler, som giver underviseren mulighed for refleksion i forhold til at tænke anderledes med inddragelse af både faglig og didaktisk viden, som kan anvendes i egen praksis.

Når man læser bogen, falder tankerne let på prøven i idræt, da flere af artiklerne kan relateres til temaer, man kunne anvende i undervisningen; eks. køn, fællesskaber, identitet og meget mere. Man præsenteres for forskellige modeller og tanker til, hvordan de didaktiske overvejelser kan gribes an i egen praksis - eksempelvis i forhold til evaluering og it-redskaber.

Bogen er byget op i 4 afsnit med hvert deres fokus:

  • Idrætsfagets fundament som basisfag og kendetegn som undervisningsfag
  • Dannelse og identitet i idrættens univers
  • Idræt som læringsfag
  • Didaktiske redskaber til idrætsundervisningen

Bogen giver idrætslæreren stof til eftertanke og masser af inspiration.