Vejledningsfasen

Materialer til læreren

Dette er et samlet materiale til brug i vejledningsfasen frem mod prøven i idræt. Lærer- og elevmateriale er udarbejdet, så det hænger sammen og supplerer hinanden.

Lærerens materialer består af en Lærervejledning samt en model af Vejledningsfisken.

Lærervejledningen guider dig igennem de fire faser i vejledningen og beskriver, hvordan du kan strukturere elevernes forløb. Den understøtter de elevark, som du finder under "Materialer til eleverne".

Vejledningsfisken kalder vi den model, som vi har bygget vejledningsforløbet op over. Rent visuelt skal den hjælpe eleverne til at forstå de forskellige faser.

Lærervejledning Vejledningsfisken

Materialer til eleverne

Elevernes materialer består af en række Elevark, som knytter sig til de fire faser i vejledningsforløbet.

Nogle af dem er deciderede Arbejdsark, og disse ligger i en separat word-fil, så eleverne kan skrive direkte ind i dem.

Som lærer er det en rigtig god idé, at du sætter dig godt ind i elev- og arbejdsarkene, inden du udleverer dem til eleverne.

For nogle vil det give mest mening at udlevere det hele samlet, mens det for andre kan være mere hensigtsmæssigt at udlevere arkene fase for fase.

Elevark Arbejdsark (word-filer)