Idræt og identitet

Idræt og identitet

Undertema: Aktivitetsudvikling - jagten på den gode aktivitet.

Her finder du et 7-8 modulers forløb til ungeskolen, som udvikler elevernes kreative, innovative og sociale kompetencer. Undervisningen er inkluderende, og eleverne får ejerskab for aktiviteterne i undervisningen.  

Undertema: den alsidige krop

Et Undervisningsmateriale til ungeskolen bestående af 6 moduler. I hvert modul arbejdes med et tema, der afspejler en måde, man kan bruge kroppen på, fx den "samarbejdende krop" eller "den legende krop". Formålet er at fremme accepten af den naturlige krop ved at fokusere på det kroppen kan - og ikke på hvordan kroppen ser ud. Materialet supplerer og understøtter projektet Spejlvens formål og leverancer. Her kan du læse mere om projektet og få information om, hvordan du kan blive en del af det.

Undertema: grænser

Her kan du finde inspiration til at arbejde med det overordnede tema Idræt og identitet konkretiseret i undertemaet grænser.

Fra tema til indholdsområde

Når man vælger denne tilgang, betyder det, at temaet er omdrejningspunktet for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen (Faghæftet for idræt, s. 74).

Børnemiljø: Tema Idræt og identitet - grænser

Ungemiljø: Tema Idræt og identitet - grænser

Fra indholdsområde til tema

Vælges denne tilgang betyder det, at man arbejder med udgangspunkt i et udvalgt alsidigt idrætsområde, fx kropsbasis, hvorefter temaet kobles på, alt efter hvilket tema man vurderer der passer godt til det valgte forløb (Faghæftet for idræt, s. 75).

Børnemiljø: Kropsbasis - grænser

Ungemiljø: kropsbasis - grænser

Situationsbestemt tilgang

Her beskrives en situationsbestemt måde til, hvordan man også kan tilgå temabaseret idrætsundervisning. Metoden kan bruges på alle klassetrin. 

Tematekster om identitet

Titel Undertema Indhold

Lad glæden flyde ovenpå

Min idrætsidentitet
Jagten på den gode energi

Temanummer om bevægelsesglæde.

Motion giver dig mental timeout

Krop og sind
Din krop..., dit liv!

Idræt styrker psyken og giver mentalt frirum. 

Lær jeres børn at konfrontere deres frygt

Grænser

At tackle udfordringer og flytte sine grænser

Vi springer ud i ekstremsport som aldrig før

Puls

Livsstil

Flere og flere dyrker ekstreme sportsgrene.

Lille spejl på væggen der…

Krop og sind
Livsstil

Om kropsidealer og forventninger

Den funktionelle krop - hvad er det?

Idræt og identitet, idræt og samfund

Den funktionelle krop ift. samfundets udvikling.