Boldbasis og boldspil

Boldbasis og boldspil

I 2016 satte Dansk Skoleidræt fokus på boldspil ved Skolernes Motionsdag. I den forbindelse udviklede vi Boldspilsdugen og kom med inspiration til en række boldaktiviteter, se nedenfor.

Boldspilsdugen kan bruges i
idrætstimerne på alle årgange. 
På dugen er der modeller af:
"Den dynamiske boldspilstrappe”
”Aktivitetshjulet”
”Boldspilsfamilier”
”Team-trekanten"

SKOMO 2016 Dug

De enkelte modeller (særligt "Den dynamiske boldspilstrappe") vil blive forklaret i filmen herunder og beskrevet længere nede på siden. Brug dugens modeller hver for sig eller sammen, når I stopper op i undervisningen og sætter ord på jeres aktiviteter.  

BESTIL BOLDSPILSDUGEN HER

Filmen

Boldspilsdugen er udviklet i samarbejde med DGI Tennis, DGI Badminton, DGI Basket, Dansk Tennis Forbund, Dansk Håndbold Forbund og Dansk Volleyball Forbund, Danmarks Basketball Forbund. 

Den dynamiske boldspilstrappe

Modellen viser, hvordan man kan arbejde med boldspil på forskelige trin. Det er tanken, at trappen er en overbliksmodel for underviseren, hvor man kan gå op og ned, springe trin over og starte sin undervisning på forskellige trin. Boldspilsundervisning i skolen bør balancere i spændvidden mellem det simple og isolerede og det konplekse og kampnære, så eleverne tilegner sig mest mulig kvalitet, mening og læring. 

Læs kapitlet af Erik Juul fra bogen "Boldspilsundervisning i skolen".

Aktivitetshjulet 

Mange kender spilhjulet og aktivitetscirklen, og "Aktivitetshjulet" er Mads Hougaards model for, hvordan aktiviteter planlægges, udføres og ændres. Modellen består af kategorierne: krop, tid, rum, relationer, rekvisitter og retningslinjer. Alle rekvisitter kan planlægges og justeres, så der opleves energi i øjeblikket (kategorien i midten). 

Boldspilsfamilier

Boldspil kan inddeles i fire familier alt efter formål, kommunikation, samarbejdets art, spilrummets indretning, deltagernes bevægelser og boldens funktion. Boldspilsfamilierne er med til at præsentere eleverne for boldspillets alsidighed, og derfor bør idrætsundervisningen indeholde spil fra alle fire familier. Der er tale om kaosspil, net-/vægspil, slagspil og træfspil. 

Team-trekanten

Denne model viser, at teamet spiller en stor rolle, når der arbejdes med boldspil i skolen. Det handler om, at eleverne lærer, hvordan de udnytter hinandens forskellige færdigheder og erfaringer, forbedre deres samarbejde og på den måde udvikler den samlede præstation. Teamboldtilgangen handler også om at udvikle den enkelte elevs tekniske og taktiske færdigheder, men udgangspunktet tages i teamet.  

Find aktiviteter til boldbasis og boldspil her