Kropsbasis

Kropsbasis

I skoleåret 2017/2018 satte Dansk Skoleidræt fokus på kropsbasis ved Skolernes Motionsdag. Formålet var at knytte eventen sammen med idrætsfaget, og derfor har Dansk Skoleidræt udviklet inspirationsmaterialer til kropsbasisaktiviteter.

 

Kropsbasis-dugen

Formålet med Kropsbasis-dugen er, at lærere og elever arbejder bevidst og målrettet med udvikling af elevernes kropsbevidsthed gennem læringsforløb, der fordrer elevernes kropbasis.

Veltilrettelagt undervisning motiverer eleverne til mere bevægelse og fremmer deres læring. Kropsbasis-dugen rummer didaktiske modeller til planlægning af god idrætsundervisning, der både tager hensyn til, hvad eleverne skal lære og til elevernes læreproces - herunder refleksion, medbestemmelse, motivation og differentiering. 

Læs lærervejledningen til Kropsbasis-dugen her

Kropsbasis-dugen er illustreret her:

 

Bestil Kropsbasisdugen her

Du kan her se en kort film om, hvordan kropsbasis-dugen kan anvendes:

  

Kropsbasis-spejlet

Kropsbasis-spejlet prøver at indramme begrebet, og de forhold der gør sig gældende for at blive kropsbevidst. Kropsbasis-spejlet kan anvendes som planlægningsværktøj både til årsplaner, lektionsplaner og som refleksionsværktøj i undervisningen. Det skal hjælpe med at svare på: Hvad er kropsbasis? Hvad arbejder vi i forhold til, og hvordan når vi målet?

Download arbejdsark til kropsbasis-spejlet her

Koordinationstrappen

Koordinationstrappen kan enten anvendes til planlægning af undervisning, når man skal analysere klassen og finde ud af, hvor eleverne står på trappen, hvordan de skal udfordres, eller hvor der evt. skal laves differentiering. Ligeledes kan den bruges til målsætninger og evaluering/feedback på både klasse- og elev-niveau.

Aktivitetshjulet

Aktivitetshjulet er et værktøj, du og dine elever kan bruge til at beskrive, analysere og udvikle aktiviteter. Sammen med Aktivitetshjulet vil der være arbejdsark med elevspørgsmål.
Du kan downloade arbejdsarket her

Læs mere om aktivitetshjulet her