skolefodbold

DM i Skolefodbold
6. klasse

skolefodbold 6. klasse

DM i Skolefodbold

DM i Skolefodbold er for landets 6. klasse-elever. Vi afvikler hvert år indledende fodboldstævner i Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger. Hver enkelt kredsvinder inviteres til at deltage ved DM i Skolefodbold.

DM i Skolefodbold 2024 fandt sted i Stenløse. Du finder program og placeringer fra stævnet herunder.

DM 2025 finder sted 20.-22. maj i Horsens.

Næste DM afholdes 20. – 22. maj 2025 i Horsens

Praktisk information om DM i Skolefodbold

Hvordan kommer jeg med til DM i Skolefodbold?

Der afvikles indledende stævner i Dansk Skoleidræts 15 kredse. Hop derfor ind på din lokale kredsside under “Skoleidræt nær dig” i topmenuen, og find dit lokale kredsstævne der.

Hvad koster det at deltage i DM i Skolefodbold?

Det koster kr. 365,- ekskl. moms pr. elev/lærer

Hvad er inkluderet i deltagergebyret?

  • Overnatning på skole fra tirsdag – torsdag
  • Morgenmad, frokost og aftensmad onsdag
  • Morgenmad og frokost torsdag

Hvad er IKKE inkluderet i deltagergebyret?

  • Aftensmad tirsdag – kan tilkøbes for kr. 65,- ekskl. moms
  • Hjemtursmadpakke torsdag – kan tilkøbes for kr. 55,- ekskl. moms
  • Transport til og fra DM

Hvad dækker deltagergebyret også?

  • Stævneledelse
  • Dommere
  • Præmier

Inspiration til idrætsundervisningen

Fodbold i skolen er velegnet til at arbejde med en række kompetence, færdigheds- og vidensområder for faget idræt.
Du kan lade dig inspirere af nedenstående indhold:

Aktiviteter til boldbasis og boldspil

Trænerguiden

DGI

Øvelsesbanken

DBU

Fodbold i skolen

DBU


Forenklede Fælles Mål

Boldbasis og boldspil: Tager sit udgangspunkt i beherskelse af tekniske og taktiske elementer i boldspil samt kan udvikle boldspil.

Mulige læringsmål

Idrætskultur og relationer: samarbejde og ansvar fokuserer på elevernes samarbejdsmetoder og konstruktive samarbejdsrelationer i idrætsaktiviteter. Normer og værdier tager afsæt i elevernes vurdering af normer, værdier og etik i idrætskultur.

Krop, træning og trivsel: er centreret omkring elevernes vurdering af idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel samt elevernes viden om træningsprogrammer og formidlingen af disse.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår forståelse for centrale aspekter af boldspil og boldaktiviteter, og at de kan udvikle og justere aktiviteter.

Eleverne skal arbejde med anvendelse af faglige termer, og de skal kunne tage ansvar i spilsituationer både som deltager og fx i en dommerfunktion.

Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer herunder, træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering. (Læseplanen 8.-9. kl.)

Hvorfor deltage i stævner under Dansk Skoleidræt?

Der kan i idræt arbejdes ud fra forskellige perspektiver. Alle perspektiver skal tilgodeses i det samlede undervisningsforløb. Konkurrence består i en kamp, et stævne eller at man konkurrerer med sig selv eller mod andre. Konkurrence kan være at stræbe efter noget. Eleverne får oplevelsen af at yde sit bedste. Det kan være en opvisning i gymnastik og dans, en ny rekord i svømmebassinet eller en sejr i en boldspilsturnering. Det at deltage i idrætsaktiviteter kræver evnen til at indgå i fællesskaber, hvilket der skal arbejdes med på alle klassetrin. (fra vejledningen for faget idræt)

Den Røde Tråd

Fodbold er en god måde at arbejde med beherskelse af tekniske og taktiske elementer i boldspil. Fodbold kan fint indgå i skolens røde tråd for idrætsundervisningen.

Søgning