Forside/ /Gymnastik-dag for hele klassen på 3. klassetrin

Kredsaktiviteter

Gymnastik-dag for hele klassen på 3. klassetrin

Aktivitetsinformation

Lokation

Rønne

Startdato

4. okt. 2023 08:45

Slutdato

4. okt. 2023 13:45

Tilmeldingsfrist

23. aug. 2023

Klasse

3. klasse

Gem aktiviteten til
senere

Spring/rytme/redskabs-dag 4. klasse

 

Spring-, Rytme- og Redskabsdag for 4. klasse

Sted: DGI Springhal og Rønne Nord Hallerne

 

Fælles mål – Idræt efter 5. klasse

Redskabsaktiviteter – Fase 1

(Idræt efter 5. klasse)

Færdighedsmål

Vidensmål

Eleven kan anvende grundlæggende

teknikker inden for redskabsaktiviteter.

Eleven har viden om grundlæggende teknikker inden for redskabsaktiviteter.

 

Dagen afholdes i og omkring Rønne Nord hallen og DGI’s Springhal for øens 4. klasser. Klasserne vil komme til at springe i springhallen, prøve rytmeøvelser  samt blive udfordret på en redskabsbane. Derudover vil der være en aktivitet, som underviseren selv skal planlægge. Denne aktivitet skal afvikles udenfor på f.eks. fodboldbanerne på Rønne Stadion Nord. Der kan forekomme forskudt start- og sluttidspunkt, hvor vi tager hensyn til, hvor fra på øen, I kommer. Underviseren skal forvente at skulle assistere de uddannede springinstruktører i de planlagte aktiviteter.

Ved tilmelding gælder først til mølle-princippet.

 

Program for dagen kan i udgangspunktet se således ud:

 

 

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Klasser

Klasse 1 –

Klasse 2

Klasse 3 –

Klasse 4

Klasse 5 –

Klasse 6

Klasse 7 –

Klasse 8

08:30 – 8:45

Info-møde for underviserne i cafeteriet i Rønne Idrætshal

Starttid kl. 9:45

08:45 – 9:45

DGI: Spring

Træ: Rytme

Idr: Redskab

Info-møde kl. 9:45

09:45 – 10:00

Pause + transport til næste aktivitet

10:00 – 11:00

Træ: Rytme

DGI: Spring

Pause/egen aktivitet

Idr: Redskab

11:00 – 11:30

Spisepause + transport til næste aktivitet

11:30 – 12:30

Idr: Redskab

Pause//egen aktivitet

DGI: Spring

Træ: Rytme

12:45 – 13:45

Sluttid kl. 12:30

Idr: Redskab

Træ: Rytme

DGI: Spring

Aktiviteterne afvikles i:

Rønne Idrætshals cafeteria: Info-møde for underviserne

DGI’s Springhal (DGI): Spring-aktivitet

Rønne Idrætshal (Idr): Redskabsbane

Rønne Træningshal (Træ): Rytmeaktivitet

Udendørsområderne: Pauserne, hvor der afvikles egne planlagte aktiviteter.

Det endelige program tilsendes de tilmeldte klasser inden.

Søgning