Forside/Kurser/Procesforløb – bevægelse i undervisningen

Kurser

Procesforløb

Om forløbet

Målgruppe

Skoler eller kommuner

deltagere

Aftales individuelt

pris

Varierer efter deltagere, & workshops

lokation

På egen skole eller kommune.

Skab kultur for bevægelse

Et procesforløb er en kontinuerlig, kvalitativ indsats for bevægelse på en skole. I procesforløbet skaber vi i fællesskab med skolen en struktur og et koordineret sprog, der danner fundamentet for en lokalt forankret bevægelseskultur.

Forløbet tager udgangspunkt i data om skolen, som indhentes i en forundersøgelse. Med udgangspunkt i undersøgelsen analyserer vi i samarbejde med skolen potentialer for, hvordan bevægelse kan bidrage til at skabe en varieret skoledag med øget læring, trivsel, sundhed og motivation.


På et formøde forventningsafstemmer vi og sammen aftales det fremadrettede samarbejde og forløb. Derefter består procesforløbet af en række workshops for lærere og pædagoger. Procesforløbet afsluttes med, at skolen får en handleplan og konkrete principper for det fremadrettede arbejde med bevægelse.

Efter en aftalt periode laver Dansk Skoleidræts konsulenter en statusanalyse. Herefter vil der på et opfølgningsbesøg være fokus på, hvordan skolen fastholder fokus og får skabt en bæredygtig kultur for bevægelse. Dette gøres for at understøtte en praksisændring og for at sikre det fortsatte arbejde med bevægelse

Læs kursusbetingelser her.

    Kontakt

    Udfyld dit spørgsmål eller forespørgsel på et kursus herunder, så tager vi kontakt til dig hurtigst muligt.

    Tak for din tilmelding!

    Søgning