Lektion 1: Krybe-lege

Udfordring 1: Vind over terningen

Alle børn går sammen to og to. Hvert par kaster på skift med terningen. Tallet på terningen bestemmer hvilken opgave, der skal udføres. Fx hvis terningen viser tallet to, så udføres øvelse to og så fremdeles.

Løs posterne for at finde ud af, hvilke rekvisitter der skal bruges på hver post og synliggør gerne posten med en markering (papir hvorpå der står 1, 2, 3, 4, 5 eller 6). 

Øvelser tilknyttet terningen:

1: Kryb under kanalen (5 stole sat på en lang række - opstil evt. to rækker til hvis der kommer mange på posten)

2: Kryb over alle forhindringer (skal igennem alle de øvrige posters forhindringer)

3: Kryb ned af skranten (en måtte eller trappe)

4: Mørkt! Luk øjnene (evt. bind for øjnene) og kryb fra den ene ende til den anden.

6: Du har mistet benene, og du skal krybe hen til den anden ende,slå væggen ned (nogle plinte eller kegler, der står for enden).

Udfordring 2: Aliens og Jordbørn

Alle børn, pånær to, lægger sig på maven i en rundkreds i armkrog. Disse kaldes jordbørn. To børn er aliens. De to aliens skal trække ”jordbørnene” op af jorden, ved at hive i deres ben.

Når barnet er blevet trukket ud af cirklen bliver det til en alien og skal nu hjælpe til med at trække de resterende jordbørn ud af kredsen.

De gælder for jordbørnene, hurtigt at danne en cirkel, som gør det sværere at trække dem ud af kredsen. Når de to sidste ”jordbørn” er trukket fra hinanden, er legen slut.

 

Udfordring 3: Armtræk

Børnene er sammen to og to. Det ene barn lægger sig på maven mens den anden stiller sig foran med næsen vendt væk fra den person, der ligger på maven. Barnet som ligger, tager nu fat om anklerne på den ståenden makker, som tager et par skridt fremad. Det liggende barn trækker sig i sine arme frem over gulvet ved at holde fast i makkerens ankler. Igen tager det stående barn et par skridt fremad og igen trækker det liggende barn sig fremad. Når børnene når hen til den anden ende af lokalet, byttes der roller.