Lektion 1: Krybe-lege

Udfordring 1: Vind over terningen

Alle børn går sammen i par og kaster på skift med terningen. Tallet på terningen bestemmer, hvilken opgave, der skal udføres. Hvis terningen lander på to, udføres øvelse nr. 2 og så fremdeles.

Læs posterne for at finde ud af, hvilke rekvisitter, der skal bruges. Synliggør gerne posten med en markering (papir hvorpå der står 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Øvelser:

1: Kryb under kanalen (5 stole sat på en lang række - opstil evt. to rækker, hvis der kommer mange børn på posten)

2: Kryb over alle forhindringer (dvs. alle de øvrige posters forhindringer)

3: Kryb ned af skrænten (en måtte eller trappe)

4: Mørkt! Luk øjnene (evt. bind for øjnene), og kryb fra den ene ende af lokalet til den anden.

6: Du har mistet benene, og du skal krybe hen til den anden ende, slå væggen ned (nogle plinte eller kegler, der står for enden).

Udfordring 2: Aliens og Jordbørn

Alle børn, på nær to, lægger sig på maven i en rundkreds og holder i armkrog. Disse kaldes jordbørn. To børn er aliens. De to aliens skal trække ”jordbørnene” op af jorden ved at hive i deres ben.

Når barnet er blevet trukket ud af cirklen, bliver det til en alien og skal nu hjælpe med at trække de resterende jordbørn ud af kredsen.

Det gælder for jordbørnene om hurtigt at danne en cirkel, som gør det sværere at trække dem ud af kredsen. Når de to sidste ”jordbørn” er trukket fra hinanden, er legen slut.

 

Udfordring 3: Armtræk

Børnene er sammen i par. Det ene barn lægger sig på maven, mens den anden stiller sig foran med næsen vendt væk fra den person, der ligger på maven. Barnet, som ligger ned, tager nu fat om anklerne på den stående makker, som tager et par skridt fremad. Det liggende barn trækker sig i sine arme frem over gulvet ved at holde fast i makkerens ankler. Igen tager det stående barn et par skridt fremad, og igen trækker det liggende barn sig fremad. Når børnene når hen til den anden ende af lokalet, byttes der roller.