Lektion 10: Stå/ Balance

Udfordring 1: Stående kamp

Børnene er sammen i par og tager fat i hinandens venstre hånd. Begge børn placerer ydersiden af venstre fod mod hinanden. Begge flytter sig ved hjælp af bagerste fod og ved at trække og støde hinanden ud af balance. Det gælder om at få makkerens forreste fod til at flytte sig.

OBS: Husk at skifte hånd og fod.

 

Udfordring 2: Planken ud

Alle stiller sig på et ben.

Det gælder om at holde balancen og blive stående på samme sted i længst tid. Efter ca. 30 sek. skal øjnene lukkes.

De børn, som mister balancen, har nu mulighed for at gå rundt og prikke, puste eller klappe til de børn, der fortsat har lukkede øjne og står på et ben. Prikket skal ikke være hårdt, men blødt, så balanceevnen udfordres.

Variation: Stå på begge ben. 

 

Udfordring 3: Lad grenene mødes

Alle står helt stille - enten på gulvet eller på en stol/taburet/plint. Lad alle stille sig på et ben og se om de kan holde balancen. Hvor højt oppe kan de løfte benet før de mister balancen? Prøv at få børnene til at lade højre albue og venstre knæ mødes, som grene der mødes ud fra træstammen (kroppen). Dette gentages fem gange, hvorefter der skiftes arm og ben.