Lektion 14: Løb

Udfordring 1: Mime-tagfat

Børnene deles i to hold, som fordeler sig bag hver deres baglinje. Det ene hold går på “besøg” hos det andet, men holdet har forinden aftalt at mime et optrin. Temaet for dette optrin er forud aftalt på holdet og holdes hemmeligt for det andet hold. Det kan evt. være et dyr, et erhverv, en sportsgren osv. Modstanderholdet gætter løs, og i samme øjeblik det rigtige bliver nævnt, må holdet, der mimede stikke af og bringe sig “hjem” (bag deres baglinje) i sikkerhed. For modstanderholdet gælder det om at fange så mange som muligt, inden de når “hjem”. De tilfangetagende går over på modpartens hold, og det er nu det andet hold som skal på “besøg” hos det første hold.

 

Udfordring 2: Røve det gyldne skind

To hold stiller sig på række bag hver sin baglinje. Midt mellem holdene på en skammel ligger et klæde (det gyldne skind). På et givet signal begynder den første i rækken på hvert hold. De to skal forsøge enten at snuppe klædet og nå hjem i sikkerhed eller at fange modparten, når denne snupper klædet. Bliver man fanget eller får modparten held med at røve skindet, må man følge med over på modstanderens hold. Det gælder om at vinde alle modstanderne over på eget hold.

 

Udfordring 3: Kryds og bolle

Børnene deles i hold á ca. 3 personer. To hold dyster mod hinanden på én spilleplade. Ca. 20-40 meter fra holdene er der opstillet en spilleplade bestående af 9 kegler, opstillet 3x3. Det gælder for hvert hold at få 3 på stribe.

Ét barn fra hvert hold skal nu løbe hen til spillepladen og lægge en brik (overtrækstrøje) på en kegle, og løber tilbage til holdet, hvorefter en ny løber. Der må kun ligge en brik pr. kegle. Når alle tre trøjer er placeret fra hvert hold, løber første barn af sted for at flytte en af holdets trøjer til en anden kegle. Når et af holdene har fået tre på stribe, har de vundet

Variation: Varier måden, der løbes på hen til spillepladen. Sæt evt. et par kegler op, som børnene skal løbe zig zag igennem.