Lektion 15: Rotation

Udfordring 1: Rullende bankebøf

Alle børnene placerer sig på maven i en cirkel med god afstand imellem hinanden. Ét barn udnævnes som bankebøfferen. Bankebøfferen skal nu rotere rundt, enten på alle fire eller liggende, og prikke én på ryggen. Bliver den liggende prikket skal denne person så hurtigt som muligt nå rundt om cirklen og tilbage på sin plads før bankebøfferen når det. Dette gøres rullende. Når de to børn mødes så skal bankebøfferen stille sig på alle fire (hænder og tæer), mens den anden ruller under.

Den der ikke får nogen plads, skal finde en ny at prikke og så fremdeles.

 

Udfordring 2: Rul og roter

Børnene inddeles i par. Den ene er seende den anden er blind. I rummet er der placeret fire kegler (eller andre markeringsgenstande) med 3-4 meters mellemrum. De to børn ligger sig på maven over for hinanden og tager hinanden i hånden. De skal nu hjælpes ad om at komme hen til første kegle. Husk, at den ene skal have lukkede øjne. Når de kommer hen til første kegle, giver de slip i hinandens arme og skal nu rotere rundt om sig selv på alle fire hen til næste kegle. Det er her en god idé, at den seende kommunikerer og guider den blinde.

Når parret når hen til kegle nr. to rulles der igen som første gang. Ved kegle nr. tre roteres der som anden gang. Gruppen stopper når de når fjerde kegle. De bytter nu rolle, så den seende bliver blind, og den blinde bliver seende og gør turen tilbage.

 

Udfordring 3: Delfinspring

Tre børn sidder på alle fire ved siden af hinanden med fronten i den samme retning. Den midterste ruller sidelæns ind under en af sidemændene. Denne (sidemanden) bevæger sig samtidig sidelæns ind over midtermanden og fortsætter i samme bevægelse og retning i en rulning ind under det tredje barn, som nu bevæger sig sidelæns over ham og under den første. Der fortsættes med det samme flette-mønster indtil der går kaos i det. Det er vigtigt at man passer på knæ og albuer. Legen er bedst på et rimeligt blødt underlag.