Lektion 15: Rotation

Udfordring 1: Rullende bankebøf

Alle børnene lægger sig på maven i en cirkel med god afstand imellem hinanden. Ét barn udnævnes som "bankebøfferen". Bankebøfferen skal nu rotere rundt, enten på alle fire eller liggende, og prikke én på ryggen. Bliver man prikket, skal man så hurtigt som muligt nå rundt om cirklen og tilbage på sin plads, før bankebøfferen når det. Dette gøres rullende. Når de to børn mødes, skal bankebøfferen stille sig på alle fire (hænder og tæer), mens den anden ruller under.

Den der ikke får nogen plads, skal finde en ny at prikke og så fremdeles.

 

Udfordring 2: Rul og roter

Børnene inddeles i par. Den ene er seende og den anden er blind. I rummet er der placeret fire kegler (eller andre markeringsgenstande) med 3-4 meters mellemrum. De to børn lægger sig på maven over for hinanden og tager hinanden i hånden. De skal nu hjælpes ad om at komme hen til første kegle. Husk, at den ene skal have lukkede øjne. Når de kommer hen til første kegle, giver de slip i hinandens arme og skal nu rotere rundt om sig selv, på alle fire, hen til næste kegle. Det er her en god idé, at den seende kommunikerer og guider den blinde.

Når parret kommer hen til kegle nr. to, rulles der igen som første gang. Ved kegle nr. tre roteres der, som anden gang. Gruppen stopper, når de kommer til fjerde kegle. De bytter roller, så den seende bliver blind, og den blinde bliver seende, og tager turen tilbage igen.

 

Udfordring 3: Delfinspring

Tre børn sidder på alle fire ved siden af hinanden med fronten i den samme retning. Den midterste ruller sidelæns ind under en af sidemændene. Denne (sidemanden) bevæger sig samtidig sidelæns over midtermanden og fortsætter i samme bevægelse og retning, i en rulning, ind under det tredje barn, som nu bevæger sig sidelæns over ham, og under den første. Der fortsættes med det samme flette-mønster, indtil der går kaos i det. Det er vigtigt, at man passer på knæ og albuer. Legen er bedst på et rimeligt blødt underlag.