Lektion 19: Kravle

Udfordring 1: Hurtig på hænderne

Børnene går sammen i par og stiller sig overfor hinanden i kravle-position - på hænder og knæ. Det gælder for børnene om at ramme den andens hånd.

En lidt svære version: Børnene skal står med udstrakt krop - altså på hænder og på fødder/tærer. 

 

Udfordring 2: Fragt bomben

Del børnene op i hold af 3-4 personer. Det gælder for hvert hold om at fragte “bomber” (ærteposer el. lign.) først til den anden ende.

Banen er bygget op af tre stationer. Ved hver station stiller et barn fra hvert hold sig. Første barn starter fra start-stedet. Barnet går krabbegang med en ærtepose hen til næste station/kegle, hvor barn nr. 2 venter, og får fragtet ærteposen over på holdkammeratens mave uden at bruge hænderne. Barn nr. 2 fragter ærteposen videre til barn nr. tre, mens barn nr. 1 går krabbegang tilbage for at hente en ny ærtepose. Når barn nr. 3 har fået ærteposen fra barn nr. 2, fragtes ærteposen i mål. Sådan fortsætter der, indtil alle 4 ærteposer er i mål.

 

Udfordring 3: Packman

Børnene går sammen i par. Det ene barn skal have bind for øjnene. Rummet afgrænses. Alle de “blinde” stiller sig i kravle-stilling i det afgrænsede rum, mens de “seende” stiller sig uden for det afgrænsede rum.

Imens udpeges en af de blinde som fanger (packman). Alle de blinde (inkl. packman) bliver dirigeret af deres seende holdkammerat. Det gælder for packman om at fange alle de blinde. Bliver man fanget, bliver man selv fanger og skal fange de andre.

Skift rolle, så den seende bliver blind og den blinde bliver seende, når alle er blevet fanget.