Lektion 22: Løb

Udfordring 1: Fang klemmen

Hvert barn har en klemme, som sættes fast på tøjet. Det gælder om at tage de andres klemmer og undgå at få taget sin egen klemme. Man må kun tage én klemme ad gangen. Når man har taget én klemme, sættes den fast i sit eget tøj. Til sidst tælles op, hvor mange klemmer, hvert barn har.

 

Udfordring 2: Kædeleg

Der udpeges en fanger. Fangeren skal fange de andre. Dette gøres ved at holde fast i den tilfangetagendes hofte og roter en omgang rundt herom. Lykkes dette, tager de to fangere hinanden i hånden og finder en ny at fange, som de skal rotere rundt om, mens de holder hinanden i hånden. Når fangerne er oppe på fire i en kæde, deles kæden, så der er to kædefangere.

 

Udfordring 3: Følge kommandøren

Alle stiller sig på en række. En udråbes til kommandør (evt. underviseren som den første). Kommandøren står ca. 15 meter væk. Kommandøren og rækken har front mod hinanden. Kommandøren bestemmer nu, hvilken vej og hvordan rækken skal løbe via sin krop:

Kommandøren løber forlæns = rækken løber baglæns

Kommandøren løber baglæns = rækken løber forlæns

Kommandøren løber sidelæns til højre = Rækken løber sidelæns til venstre

Kommandøren løber sidelæns til venstre = Rækken løber sidelæns til højre

 

Variation: Kommandøren bestemmer selv tempo. Skift evt. kommandør et par gange.