Lektion 24: Kaste/ gribe

Udfordring 1: Kongebold

Én vælges til konge. De øvrige børn stiller sig i en halvcirkel om kongen i ca. 1 meters afstand. Legen går over 7 omgange, og kongen kaster efter tur til deltagerne, som i hver omgang skal gribe bolden på en ny måde og kaste den tilbage til kongen. De 7 ture kunne evt. foregå således:

  • Kast med begge hænder
  • Kast med højre hånd, underhånd
  • Kast med venstre hånd, underhånd
  • Kast med højre hånd, overhånd
  • Kast med venstre hånd, overhånd
  • Kast med begge hænder, men med korslagte håndled
  • Bolden gribes med knyttede hænder.

 

Udfordring 2: Præcisionsskud

Børnene er sammen i par. Midt mellem to børn placeres en kegle (eller andet som findes i lokalet). Børnene står med lige lang afstand til keglen (afstanden kan varieres afhængig af alder og færdigheder). Hvem rammer keglen flest gange på ét minut?

Når keglen rammes, løber det barn som ramte over til keglen og rejser den op, mens den anden henter bolden og løber tilbage til sin skudposition. Øvelsen kan varieres ved fx at:

  • lade dem skyde med den anden skudarm
  • lade dem skyde med et hopskud

 

Udfordring 3: Ståtrold med bold

Der vælges to fangere som tager veste på. De øvrige børn har én bold hver, som de løber med. Når et barn fanges, stiller barnet sig med bolden over hovedet og spredte ben. Ikke-fangede børn kan få det fangede barn fri igen ved at studse bolden gennem benene på den fangede. Antallet at fangere reguleres afhængigt af antal, alder og færdigheder.