Lektion 4: Gang

Udfordring 1: Signalgang

Lad alle gå rundt mellem hinanden i almindelig gang. Børnene skifter gangart alt efter, hvilket signal der gives:

  • Klap én gang: Der gåes på hæle
  • Klap to gange: Der gåes på tæer
  • Råb “løven kommer”: Gå på indersiden af foden
  • Råb “Faldfald ”: Gå på ydersiden af foden

 

Der kan anvendes andre signaler (fløjte, blinkende lys, tramp etc.). Der kan evt. bruges musik til at understøtte det ønskede tempo. 

 

Udfordring 2: Kongens efterfølger

Lad børnene gå sammen tre og tre. I hver gruppe udråbes én person til at være kongen. De to andre personer i gruppen er kongens efterfølgere og skal gøre nøjagtigt, som Kongen gør. Kongen må kun gå, men skal udfordre de andre i forskellige måder at gå på og på forskellige overflader og tempo. Kongen kan fx udfordre efterfølgerne ved at lægge en ærtepose på hovedet mens, bevægelserne bliver udført.

 

Udfordring 3: Blindebuk

Del holdet i grupper á tre personer. Hver gruppe holder hinanden i hånden. Den person, der står i midten i gruppen, skal enten lukke sine øjne eller have bind herfor. Det gælder for de to andre i gruppen, at ’føre’ personen rundt i rummet blandt de andre grupper. Undervejs fortæller underviseren, hvilken gangart, der skal gøres:

  1. Almindelig gang
  2. Gå på tæer
  3. Gå på hæle
  4. Gå på ydersiden af foden
  5. Gå på indersiden af foden

Der skiftes ved hvert element, så alle kommer igennem hver øvelse.