Lektion 4: Gang

Udfordring 1: Signalgang

Lad alle gå rundt mellem hinanden i almindelig gang. Børnene skifter gangart alt efter, hvilket signal, der gives:

  • Klap én gang: Gå på hæle
  • Klap to gange: Gå på tæer
  • Råb “løven kommer”: Gå på indersiden af foden
  • Råb “faldfald”: Gå på ydersiden af foden

Der kan anvendes andre signaler (fløjte, blinkende lys, tramp osv.). Der kan evt. bruges musik til at understøtte det ønskede tempo. 

 

Udfordring 2: Kongens efterfølger

Lad børnene gå sammen i grupper med tre personer. I hver gruppe udråbes én person til at være kongen. De to andre personer er kongens efterfølgere og skal gøre nøjagtigt, som Kongen gør. Kongen må kun gå, men skal udfordre de andre i forskellige måder at gå på og på forskellige overflader og tempo. Kongen kan fx udfordre efterfølgerne ved at lægge en ærtepose på hovedet, mens bevægelserne bliver udført.

 

Udfordring 3: Blindebuk

Børnene deles i grupper med tre personer. Hver gruppe holder hinanden i hånden. Den person, der står i midten i gruppen, skal enten lukke sine øjne eller have bind herfor. Det gælder for de to andre i gruppen om at ’føre’ personen rundt i rummet blandt de andre grupper. Undervejs fortæller underviseren, hvilken gangart, der skal gøres:

  1. Almindelig gang
  2. Gå på tæer
  3. Gå på hæle
  4. Gå på ydersiden af foden
  5. Gå på indersiden af foden

Der skiftes ved hvert element, så alle kommer igennem hver øvelse.