Lektion 5: Hop

Udfordring 1: Hop fra A til B

Gå sammen to og to. Din makker viser, HVORDAN og HVOR, du skal hoppe fra A til B. Byt roller.

Prøv evt. med bind for øjnene, på forskelligt underlag eller med tempovariation.

 

Udfordring 2: Hop samlet

Del børnene op i to hold. Begge hold stiller sig bag en fælles startlinje. En person fra hvert hold starter med at hoppe så langt han/hun kan med samlede ben. Andet barn i rækken fortsætter med at hoppe med samlede ben fra dér, hvor den første landede. Tredje barn fortsætter herfra - osv. Det hold som i alt kommer længst har vundet.

VariationDet hold der kommer først ned til modsatte ende eller bruger færrest hop har vundet. Hop baglæns, hop sidelæns , hop med et ben osv.

 

Udfordring 3: Hop over en udvalgt

Alle børn stiller sig i en cirkel. Hvert barn udpeger én af de andre børn (i tavshed), som det skal hoppe hen over. Når der gives signal, skal man hoppe buk over den udvalgte, hvorefter man stiller sig tilbage på sin plads, som er markeret med kegle eller trøje. Hvert barn vælger nu en ny, som det skal hoppe henover.

Når barnet har prøvet først at hoppe hen over den første og derefter at hoppe hen over den anden udvalgte, så skal barnet tredje gang hoppe hen over dem begge men i korrekt rækkefølge.  

Variation: Øvelsen kan varieres ved, at der hoppes over buk på den første udvalgte, mens der over den anden udvalgte hoppes med samlede ben over en, der har lagt sig på ryggen i udstrakt stilling og så fremdeles.