Lektion 5: Hop

Udfordring 1: Hop fra A til B

Børnene går sammen i par. Den ene starter med at vise, HVORDAN og HVOR den anden skal hoppe fra A til B. Byt roller.

Prøv evt. med bind for øjnene, på forskelligt underlag eller med variation i tempoet.

 

Udfordring 2: Hop samlet

Del børnene op i to hold. Begge hold stiller sig bag en fælles startlinje. En person fra hvert hold starter med at hoppe så langt han/hun kan med samlede ben. Andet barn i rækken fortsætter med at hoppe med samlede ben fra dér, hvor den første landede. Tredje barn fortsætter herfra - osv. Det hold, som i alt kommer længst, har vundet.

VariationDet hold, der kommer først ned til modsatte ende eller bruger færrest hop, har vundet. Der kan også laves baglæns og sidelæns hop, hop på ét ben osv.

 

Udfordring 3: Hop over en udvalgt

Alle børn stiller sig i en cirkel. Hvert barn udpeger én af de andre børn (i tavshed), som det skal hoppe hen over. Når der gives signal, skal man hoppe buk over den udvalgte, hvorefter man stiller sig tilbage på sin plads, som er markeret med en kegle eller trøje. Hvert barn vælger nu en ny, som det skal hoppe henover.

Når barnet har prøvet at hoppe hen over den første og derefter at hoppe hen over den anden udvalgte, så skal barnet tredje gang hoppe hen over dem begge to, i korrekt rækkefølge, inden man vender tilbage til egen plads.  

Variation: Man kan hoppe over de udvalgte på forskellige måder, fx buk, som beskrevet, hoppe med samlede ben over en anden der ligger ned, hoppe rundt om.