Lektion 6: Løb

Udfordring 1: Bjerget brænder

Børnene danner en inderkreds og en yderkreds med lige mange børn i hver kreds. Den inderste kreds er "bjerget". Den yderste kreds er "løbere". Der skal være én “løber” i overskud, som skal stå i midten - i bjerget (det kan evt. være underviseren).

Når personen i midten råber: "bjerget brænder", så skal alle “løberne” løbe med uret rundt om bjerget. Når personen i midten råber "ilden er slukket", så stiller vedkommende sig bag en bjerg-person. Der må ikke løbes tilbage, men man må gerne overhale.

Den, der ikke finder en plads, bliver ny midter-person. På et tidspunkt bytter "bjerg-folket" og "løberne" roller.

 

Udfordring 2: Sol, måne og oversvømmelse

Udpeg én, der skal stille sig midt i rummet (det kan evt. være underviseren). De øvrige børn stiller sig i den ene ende af rummet. Børnene skal løbe efter den kommando, personen i midten siger.

  • Måne: Løb til modsat ende.
  • Sol: Løb til den ende, hvor børnene startede.
  • Oversvømmelse: Op i ribber/på borde, så jorden ikke røres.
  • Solformørkelse: Alle løber ind til midten og sætter sig ned.

 

Udfordring 3: Alle mine kyllinger kom hjem

Ét barn bliver valgt til kyllingemor, ét barn er ræv og resten er kyllinger.

I den ene ende af lokalet er skoven, i den anden ende står kyllingemor med alle sine kyllinger.

Nu sender kyllingemor sine kyllinger over i skoven. På vejen driller de ræven, som går rundt mellem skoven og kyllingemor.

Så kalder kyllingemor sine kyllinger hjem: »Alle mine kyllinger kom hjem.«

Kyllingerne svarer: »Det tør vi ikke.«

Kyllingemor råber: »Hvorfor ikke?«

Kyllingerne svarer: »Ræven er ude.«

Kyllingemor råber: »Hvad gør ræven?«

Kyllingerne svarer: »Den æder os.«

Kyllingemor råber: »Kom alligevel.«

Nu løber kyllingerne.

Midtvejs står ræven, der må fange alle de kyllinger, han kan nå og »æde« dem. De spiste kyllinger bliver stående, hvor de blev spist (fanget) og skal herfra forsøge at fange de andre kyllinger. 

Den kylling, der fanges til sidst, starter med at blive ræv næste gang.

Udfordring 4: Løb som kongen

Børnene inddeles i grupper a 2-4. Én i hver gruppe udpeges til at være ”konge”, som de andre skal efterligne. Kongen skal udfordre de andre i gruppen i en masse forskellige former for løb med forskellige tempovariationer og på forskellige underlag.