Lektion 8: Kaste/ gribe

Udfordring 1: Mønsterbold

Børnene stiller sig i en rundkreds. Én person starter med at kaste en bold til en anden i cirklen. Personen skal huske, hvem bolden blev kastet til! Personen, der modtager bolden kaster den videre til en ny person, som ikke har fået bolden endnu og så fremdeles. Alle skal modtage bolden. Den sidste person, der modtager bolden, kaster den til den første person, der startede med bolden, hvorefter bolden bliver i kastet i samme mønster som i første omgang. Herefter kan tempo øges gradvist for at udfordre kaster og griber. Sæt evt. en ekstra bold i omløb.

 

Udfordring 2: Bompebold

Alle børn stiller sig i en rundkreds. En bold (eller ærtepose) sættes i spil og kastes fra person til person. Man vælger selv, hvem man kaster til. Når en person taber bolden, gælder det om hurtigst muligt at kaste sig ned på jorden i bombeskjul. Den, der kaster sig ned sidst, laver en fysisk øvelse (fx 10 sprællemand, høje knæløftninger, hælspark) før vedkommende er med i legen igen.

 

Udfordring 3: Jagtbold

Jagtbold er et boldspil, hvor der skal være minimum otte spillere og deltagerantallet i øvrigt skal være deleligt med fire.

Børnene stiller sig i to kredse. Den inderste kreds med ryggen mod centrum. Den yderste kreds med front mod centrum.

Afstandene mellem de to kredse er ca. 1,5 meter. Børnene i de to kredse skal stå lige over for hinanden.

Et par, der står lige over for hinanden, er modspillere, ligesom de to børn, som står på hver side af én i samme kreds, også er modspillere. Dvs. at ens medspillere står skråt overfor én selv.

Spillet begynder med, at en spiller fra hvert hold, som står i inderkredsen, så langt fra hinanden som muligt, kaster hver sin bold til medspillerne i den anden cirkel, der står til venstre for en. Boldens bane bliver en zig-zag-bane fra en person i inderkredsen til en person i yderkredsen og så fremdeles.

Holdene begynder samtidigt. Overhaler det ene holds bold det andet holds bold, får det hurtigste hold et point og der startes igen med boldene i samme kreds, men så langt fra hinanden som muligt.

Der kan spilles på tid eller op til et bestemt antal point. Ligesom flere bolde kan tages i brug på samme tid.