Idrætsusikre elever

Giv mod til mere bevægelse

Dansk Skoleidræt har i mere end 10 år hjulpet en stor gruppe idrætsusikre børn med at finde mod til mere bevægelse gennem konceptet Skolesport – og I kan gøre det samme. Konceptet udbydes ikke længere i Dansk Skoleidræt, men vi har samlet en masse erfaringer og gode råd, I kan bruge til at skabe jeres helt eget bevægelsestilbud til idrætsusikre børn.

Ønsker I ikke at oprette Skolesport, men i stedet blot at finde øvelser, der tilgodeser idrætsusikre børn, kan I med fordel anvende Legekataloget eller Mini-motorik.

Hvad er Skolesport?

Skolesport er et bevægelseskoncept for børnehaveklasse til 6. klasse. Det består af idrætslege, motorisk træning og bevægelse tilpasset gruppen af idrætsusikre børn. Eleverne får positive oplevelser med kropslig udfoldelse gennem skræddersyede idrætsaktiviteter og motorikforløb. Trivsel, inklusion og bevægelsesglæde er nøgleord i Skolesport. Målet er at fremme bevægelseskompetencer og give mod til mere bevægelse hos alle børn – i særdeleshed hos de idrætsusikre børn.

 

Hvordan laver vi vores egen version?

  • Start med at finde ud af, hvor I vil udbyde jeres tilbud. På de fleste skoler i Skolesport organiseret i enten SFO, understøttende undervisning, bevægelsesbånd eller åben skole. Hvor ofte vil I udbyde Skolesport – eller jeres egen version heraf? Hvornår og hvor længe?
  • Udnævn tovholdere på tilbuddet. Initiativet til konceptet tages ofte af en lærer, pædagog eller SFO-/skoleleder ud fra ønsket om en stærkere indsats ift. bevægelse som middel til øget trivsel, bevægelsesglæde og inklusion blandt børnene. Disse kan få hjælp af junioridrætsledere til at varetage aktiviteterne i årets løb. Junioridrætsledere kan være en stor gevinst for et koncept lig Skolesport.
  • Find frem til hvilken gruppe elever, der skal være de heldige, der får plads på jeres hold. Det skal være elever, der har brug for nogle positive oplevelser med bevægelse og for at få mere mod til at kaste sig ud i fysisk aktivitet.
  • Brug undervisningsmaterialet fra Skolesport. Det finder du her. Du kan også bruge materialet "MEDSPIL", der arbejder med bolden på en legende måde.


Gode råd

  • Minimer konkurrence-elementet
    Lav lege og aktiviteter som ikke er ”kendte” fra andre discipliner
  • Ved aktiviteter med bolde (eller andet kasterekvisit), sørg for at lave små grupper. Aldrig 11 mod 11, hvor der kun er én bold til mange.
  • Brug evt. en maskot eller lignende i de små klasser. I kan lade jer inspirere af Åstedet i Rønne, der med flodhesten Olga skaber et trygt miljø for børnene.

 

Har din skole Skolesport? Du kan fortsat finde merchandise, materialer og t-shirts vores webshop.