Viden

Viden om motorik

En veludviklet motorik er en vigtig forudsætning for et skoleliv fuld af bevægelse, trivsel, variation og læring. Men vidste du, at 29 % af de børn, der starter i skole, har en eller flere bemærkninger på deres motorik? Se rapporten "Motorisk udvikling ved indskolingsalderen". Derfor tilbyder vi en række materialer og kurser med fokus på motorik hos både de yngste, de idrætsusikre og de ældste elever på skolen.

Hvorfor skal vi arbejde med motorik i skolen?

Herunder har vi opstillet en række af de positive effekter som vores motorikmaterialer er udviklet med baggrund i:

Øget trivsel og fællesskab

 • Motorisk velfungerende børn deltager oftere i sociale lege end motorisk usikre bør
 • Motoriske færdigheder skaber øget selvopfattelse, mestring og selvværd.
 • Engagere børn i nye relationer og venskaber.

Kilde: Dansk skoleidræts faktaark om "Fysisk aktivitet og trivsel.

Læring, koncentration og hukommelse

 • Børns fysiskeaktivitetsniveau og grundmotorik har betydning for faglige færdigheder, koncentration og hukommelse. 
 • Motoriske aktiviteter med krydsbevægelser stimulerer hjernebjælken, hvilket øger hastigheden af informationsoverførelse fra den ene hjernehalvdel til den anden.
 • Uensartede bevægelsesformer stimulerer forbindelsen mellem forskellige hjerneregioner, hvilket bl.a. har indflydelse på barnets indlæringsmuligheder og læseparathed.
 • Aktiviteter, der kombinerer bevægelsesaktivitet med koncentration, skærper de deltagende elevers arbejdshukommelse.

Kilde: Dansk skoleidræts faktaark om "Fysisk aktivitet og faglig præstation.

 • Motorisk træning og krydskoordination stimulerer hjernebjælken, således at den bliver tykkere og kan overføre information hurtigere fra den ene hjernehalvdel til den anden, hvilket er grundlæggende for skrive- og læsefærdigheder.
 • Motorisk sikre børn bruger mindre energi på almindelige bevægelser, og kan derfor frisætte mere energi til kompliceret læring.

Kilde: Dansk skoleidræts faktaark "Hvorfor kan fysisk aktivitet påvirke faglig præstation?"


Hvordan skal vi arbejde med motorik?

Ovenstående positive effekter afhænger af den rette pædagogiske tilgang og rammesætning.

 • Motorik og bevægelse skal være sjovt.
 • Fysisk aktivitet skal designes efter elvernes behov og forudsætninger.
 • Sæt fokus motoriske lege, hvor der skabes mulighed for at udfordre sig selv i et trygt fællesskab.
 • Pædagoger og lærere skal have fokus på personlig udvikling.
 • Elevmedbestemmelse skaber motivation og trivsel.
 • Konkurrenceprægede aktiviteter og autoitær voksenstyring afskrækker især idrætsusikre børn i at være fysisk aktive.

Kilde: Dansk skoleidræts faktaark om "Fysisk aktivitet og trivsel".