Forside/Nyheder/Nyt vurderingsark til prøven i idræt giver vigtig logbog

Idrætsfaget

1. april 2024

Nyt vurderingsark til prøven i idræt giver vigtig logbog

Det nye redskab kommer i kølvandet på sagen fra Nymarkskolen i Slagelse om forældreklager ved prøven i idræt. Sagen har synliggjort et behov for at lærere og censorer kan gå tilbage i deres prøvenoter for at kunne håndtere lignende situationer fremover.

Nyt vurderingsark til prøven i idræt giver vigtig logbog

Dansk Skoleidræt har udformet et vurderingsark, som lærere og censorer kan anvende ved prøven i idræt. Her kan de løbende under prøven notere deres bemærkninger om hver enkelt elev inden for fx ”kropslige færdigheder”, ”sammensætning af praksisprogram” og ”idrætsfaglig viden”.

Formålet med dette ”noteapparat” er at skabe et system, som er nemt for lærerne at arbejde ud fra, og som både lærer og censor kan stå inde for. Ligeledes skal det give noget dokumentation, der kan genbesøges, hvis behovet opstår.

Det nye redskab kommer efter sagen fra Nymarkskolen i Slagelse om forældreklager vedrørende idrætseksamen. En gruppe på fem elever var oppe i boldspil og boldbasis samt redskabsaktiviteter og fik ikke et resultat, de var tilfredse med. Deres forældre klagede først til skolelederen og siden til kommunens skolechef. Det resulterede i, at eleverne fik lov til at gå om, hvilket efterlod lærer og censor tilbage med en følelse af at have fået deres faglighed underkendt.

Faglig vurdering og kommunikation
På baggrund af erfaringerne fra sagen og et ønske om konstruktive løsninger er Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg, skoleleder fra Nymarkskolen René Nielsen og lærer Patrick Stott Venzel gået sammen i et samarbejde for at pege på tiltag til at kunne håndtere lignende situationer fremover.

– For mange lærere har sagen fra Nymarkskolen været en påmindelse om vigtigheden af at have tillid til deres faglige vurderinger og at føle sig støttet af ledelsen. Det har været en udfordrende tid, hvor vi har følt os underkendt i vores faglige kompetencer. Men det har også været en anledning til at reflektere over vores praksis og se på, hvordan vi kan forbedre kommunikationen med både elever, forældre og ledelse, siger Patrick Stott Venzel.

– Sagen har understreget vigtigheden i, at vi som lærere tager initiativ til at styrke dialogen med forældrene og tydeliggøre processen for eksamensafholdelse og karaktergivning. Vi skal arbejde på at skabe større åbenhed omkring vores evalueringer og være mere proaktive i at informere forældrene om deres børns præstationer. Det handler om at opbygge tillid og samarbejde for at undgå misforståelser og konflikter, siger forkvinden for Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg, Malene Tønder.

vurderingsark til idrætsfaget
Hent det nye vurderingsark her.

Tydelige retningslinjer og støtte
På ledelsesniveau har der været fokus på at understøtte lærerne og skabe klare retningslinjer for klagebehandling.

– Vi har indset vigtigheden af at støtte vores lærere og sikre, at vores klageprocedurer er retfærdige og gennemsigtige. Lærerne skal tage sig tid til at sørge for, at noter og kommentarer til prøven er standardiseret og skrevet i et forståeligt sprog, således at jeg som leder i eventuelle klagesituationer nemt kan skabe mig et overblik og en forståelse for lærer og censors begrundelser ved karaktergivningen, siger skoleleder René Nielsen.

Han peger på vigtigheden i at professionalisere prøven.  Derfor anbefaler han, at lærerne sætter god tid af mellem grupperne, således at de har tid til at arbejde med at få noteret i deres vurderingsark til prøven.

– Lærerne skal give sig selv lov til at tage sig selv og prøvesituationen alvorlig. Det er et stort arbejde at have elever til prøve, og lærerne skal give sig tid og ro til at afvikle den på bedst mulig vis. Det er noget, vi som ledelse kun kan opfordre til, siger René Nielsen.

– Alt i alt har sagen om forældreklager om eksamener ført til en mere løsningsorienteret tilgang både fra lærere og ledelse. Gennem dialog, åbenhed og samarbejde stræber skolen efter at skabe et miljø, hvor alle parter føler sig hørt og respekteret. Vi er fast besluttede på at lære af denne oplevelse og bruge den til at forbedre vores praksis, fortæller Malene Tønder.

Logbog for eleverne og mulig udbredelse til andre fag
Dansk Skoleidræt har udover førnævnte vurderingsark udviklet et materiale specifikt til vejledningsfasen frem mod prøven i idræt. Det består bl.a. af arbejdsark, som eleverne kan arbejde med at udfylde i vejledningstimerne, inden prøven afvikles. Formen kender eleverne allerede fra deres arbejde med f.eks. projektopgaven.

– Her handler det om, at eleverne hjælpes til at tage et medansvar for deres idrætsprøve, og derudover kan lærer og elever anvende arbejdsarkene som en referenceramme i vejledningen frem mod prøven, fortæller Malene Tønder.

Erfaringerne fra den nye tilgang til prøveforberedelse og -afholdelse i idrætsfaget på Nymarkskolen har også potentiale til at blive udbredt til andre fagområder. Ved at styrke dialogen mellem elever, lærere og ledelse samt implementere klare retningslinjer og understøttende redskaber, kan man skabe et bedre læringsmiljø og styrke kvaliteten af eksamensprocessen på tværs af forskellige fag. Det handler om at opbygge tillid, åbenhed og samarbejde, hvilket er centrale elementer i enhver læringskontekst.

– Vores mål er at skabe en tryg og positiv læringskultur, hvor elevernes trivsel og læring er i centrum, og hvor alle parter føler sig hørt, respekteret og engageret i læringen. I sidste ende handler det om at skabe et miljø, hvor tillid og respekt er fundamentet, og hvor alle arbejder sammen om at styrke kvaliteten af undervisningen og eksamensprocessen, uanset om eleverne skal til prøve i idræt, dansk eller historie. Derfor håber jeg meget, at de erfaringer, man har gjort sig på Nymarkskolen, kan sprede sig, så alle lærere – idræt eller ej – kan få gavn af disse, understreger Malene Tønder.

Hent det nye vurderingsark her.

Relaterede nyheder

Søgning