Job i Dansk Skoleidræt

Vi modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger i Dansk Skoleidræt.
Disse sendes til sekretariatsleder Rikke Lindskov Simonsen på rls@skoleidraet.dk