Mission & vision

Dansk Skoleidræts mission og vision

Mission
Dansk Skoleidræt har med skolen som ramme til formål at: 

  • fremme skoleelevers læring, sundhed og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse.
  • styrke idrætsfagets faglighed, status og vilkår.
  • skabe grundlag for livslang fysisk aktivitet ved at understøtte elevernes glæde og begejstring for idræt, leg og bevægelse i et forpligtigende fællesskab. 

Vision 
Dansk Skoleidræts vision er at begejstre alle børn og unge gennem idræt, leg og bevægelse i og omkring skolen og derved skabe et fundament for livslang fysisk aktivitet.
Dansk Skoleidræt skal være den foretrukne samarbejdspartner, når det gælder viden, dialog og udvikling af idræt og bevægelse i skolen.

Vores mission og vision er sammenfattet i denne figur: