Mission & vision

Dansk Skoleidræts mission 

Dansk Skoleidræt vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag.

Missionen relaterer sig til organisationens formåls-bestemte vedtægter:

  1. Fremme skoleelevers læring, sundhed og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse
  2. Styrke idrætsfagets faglighed, status og vilkår
  3. Skabe grundlag for livslang fysisk aktivitet

Dansk Skoleidræts vision 

Dansk Skoleidræt vil skabe en skole i konstant bevægelse!

Vi vil være kendte for at påvirke og bevæge den danske skole, så den giver alle børn en fysisk aktiv og varieret skoledag, og så den bevæger vores børn og unge emotionelt samtidigt med, at den er udviklende og nyskabende: Vi ønsker dermed at skabe en skole, der skaber de bedst mulige indsatser for fysisk, emotionel og innovativ bevægelse for alle børn.