Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af:

Forretningsudvalget har fem medlemmer: Formanden, to medlemmer, der konstitueres fra hovedbestyrelsen, samt to indstillede medlemmer, der blev valgt på repræsentantskabsmødet.
Se vedtægter i fht. valg mm.