Turneringsudvalg

Turneringsudvalget arbejder efter følgende kommissorium:

Turneringsudvalget skal:

  • proaktivt holde øje med udviklingen i skoleverdenen, så organisationens turneringer løbende justeres til at passe til denne.
  • koordinere, evaluere og udvikle Dansk Skoleidræts turneringer, så der til stadighed er tilbud til hele brugergruppen (som her er defineret som mellemtrin og udskoling)

Turneringsudvalget sammensættes i forbindelse med hovedbestyrelsens årlige konstituering. Udvalget består af tre medlemmer herfra.

Turneringsudvalgets sammensætning:

Formand:
Karin Bønnerup, 2240 0265, karin.boennerup@skolekom.dk

Øvrige medlemmer:
udpeges af hovedbestyrelsen

Sekretær for turneringsudvalget:
Christian Pedersen, 2060 3057, cpe@skoleidraet.dk