Turneringsudvalg

Turneringsudvalget består af:

Kommissorium for Dansk Skoleidræts turneringsudvalg:

Turneringsudvalget er et udvalg under Hovedbestyrelsen, udvalget arbejder efter nedenstående formål, hvor Turneringsudvalget:

 • løbende justerer organisationens tilbud omkring turneringer og stævner i forhold til udviklingen i skole- og idrætsverdenen.
 • løbende koordinerer, evaluerer og udvikler Dansk Skoleidræts tilbud i fht. turneringer og stævner, så der til stadighed er tilbud til hele brugergruppen (bh.kl.-10. skoleår).

Turneringsudvalget sammensættes i forbindelse med Hovedbestyrelsens årlige konstituering. Udvalget består af 3 medlemmer, 1 udpeget af Hovedbestyrelsen og 2 efter indstilling fra kredsene. Stævnekoordinatoren fungerer som sekretær for udvalget.

Mødedagsorden udarbejdes i udvalget.

Der afholdes 4 møder årligt. Disse placeres primært i forbindelse med Hovedbestyrelses-og/eller kredsformands-møderne. Hvis udvalget skønner det nødvendigt, afholdes der herudover separate møder. Møder kan både være af fysisk og virtuel karakter.

Turneringsudvalgets arbejdsområder er primært:

 • Udvikle og justere organisationens tilbud i fht. turneringer og stævner.
 • Sikre, at der er relevante tilbud til alle elever i brugergruppen (bh.kl.-10. skoleår).
 • Sikre optimale rammer og betingelser for afviklingen af tilbud, turneringer og stævner.
 • Tydeliggøre formålet med afholdelsen af tilbud omkring turneringer og stævner.
 • Ajourføre og opdatere gældende reglementer for turneringer og stævner.
 • Generel kommunikation samt evt. udarbejdelse af kommunikationsplan.
 • Have økonomisk overblik og udarbejde et overordnet budget.
 • Beslutningstager for tildeling af Wildcard til DM’erne.
 • Udarbejde oplæg til debat i Hovedbestyrelsen og kredsformandskabet
 • Hjælpe med at finde kvalificerede kandidater til arbejdet som disciplinansvarlig

Godkendt på HB-møde d. 30.09.2022