Turneringsudvalg

Turneringsudvalget arbejder efter følgende kommissorium:

Turneringsudvalget skal:

  • proaktivt holde øje med udviklingen i skoleverdenen, så organisationens turneringer løbende justeres til at passe til denne.
  • koordinere, evaluere og udvikle Dansk Skoleidræts turneringer, så der til stadighed er tilbud til hele brugergruppen (som her er defineret som mellemtrin og udskoling)

Turneringsudvalget sammensættes i forbindelse med hovedbestyrelsens årlige konstituering. Udvalget består af tre medlemmer herfra.

 

Turneringsudvalget består af: