Turneringsudvalg

Turneringsudvalget består af:

 • Mikkel Neumann Bøyesen
  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af forretningsudvalget og formand for turneringsudvalget

  Mikkel Neumann Bøyesen

  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af forretningsudvalget og formand for turneringsudvalget

 • Sabine Unterberger Kofod
  Medlem af turneringsudvalget

  Sabine Unterberger Kofod

  Medlem af turneringsudvalget

  Lærer på Kongeskærskolen

 • Lars Krogh
  Medlem af turneringsudvalget

  Lars Krogh

  Medlem af turneringsudvalget

 • Christian Pedersen
  Stævnekoordinator og projektleder

  Christian Pedersen

  Stævnekoordinator og projektleder

  Idrætsfaget
  Turneringer og stævner
  Sekretær for turneringsudvalget (TU)

Kommissorium for Dansk Skoleidræts turneringsudvalg:

Turneringsudvalget er et udvalg under Hovedbestyrelsen, udvalget arbejder efter nedenstående formål hvor Turneringsudvalget:

 • løbende justerer organisationens turneringer og stævner i forhold til udviklingen i skoleverdenen.
 • løbende koordinerer, evaluerer og udvikler Dansk Skoleidræts turneringer og stævner, så der til stadighed er tilbud til hele brugergruppen (4.-10. skoleår).

Turneringsudvalget sammensættes i forbindelse med Hovedbestyrelsens årlige konstituering. Udvalget består af 3 medlemmer, 1 udpeget af Hovedbestyrelsen og 2 efter indstilling fra kredsene.
Stævnekoordinatoren fungerer som sekretær for udvalget.

Mødedagsorden udarbejdes i udvalget.
Der afholdes 4 møder årligt. Disse placeres primært i forbindelse med Hovedbestyrelses- og/eller kredsformands-møderne. Hvis udvalget skønner det nødvendigt, afholdes der herudover separate møder.

Turneringsudvalgets arbejdsområder er primært:

 • Udvikle og justere organisationens turneringer og stævner.
 • Sikre, at der er relevante tilbud til alle elever i brugergruppen (4.-10. skoleår).
 • Sikre optimale rammer og betingelser for afviklingen.
 • Tydeliggøre formålet med afholdelsen.
 • Ajourføre og opdatere gældende reglementer.
 • Generel kommunikation samt evt. udarbejdelse af kommunikationsplan.
 • Have økonomisk overblik – evt. udarbejdelse af budget.
 • Beslutningstager for tildeling af Wildcard til DM-erne.
 • Udarbejde oplæg til debat i Hovedbestyrelsen og kredsformandskabet, herunder hjælpe med at finde kvalificerede kandidater til arbejdet som disciplinansvarlig.

Godkendt på HB-møde d. 13.08.2021