Team- og Trivselsmateriale

Høvdingebold i skolen - mere end bare et spil.

Tegning Bane


Høvdingebold i skolen sætter fællesskabet i centrum.
Udover at øve høvdingebold i idrætstimerne kan deltagerne før stævnerne arbejde med et særligt undervisningsmateriale, der sikrer, at alle i klassen har en aktiv rolle ved turneringen.
Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i teorierne omkring Gardners mange intelligenser og Dunn & Dunn’s læringsstile.
Grundlæggende handler det om at aktivere alle børn i klassen, så det ikke kun er de spillende elever, der er en del af holdet. Hver klasse kan bl.a. lave deres eget teamplayerkort, kampråb og våbenskjold for at skabe identitet og sammenhold.
Det er tanken, at andre lærere end idrætslæreren kan stå for denne del, hvor eleverne skal tage stilling til klassekulturen, individuelle/fælles styrker og visioner for klassen.
Læs mere om indholdet i undervisningsmaterialet og download lærervejledning mm. via menuen til venstre.